Ledenbijeenkomst 11 oktober 2017

Locatie: Jansen Recycling Group, Koggehaven 3 te Vlaardingen

15.30 uur

Binnenkomst met koffie en thee (inloop leden en donateurs)

16.00 uur

Start ledenbijeenkomst door de voorzitter van VERAS 

16.10 uur

Deel 1 Ledenbijeenkomst: VERAS dossiers. We staan stil bij een aantal actuele ontwikkelingen. Denk hierbij aan het gebruik 

van materieel (torenkranen, hijsbakken) bij sanering van asbesthoudende daken, asbestonderwerpen, Protocol Netbeheer, 

stand van zaken graafschades en de ontwikkelingen rondom de Sloopcode.

16.40 uur

Pauze

16.50 uur

Deel 2 Ledenbijeenkomst: Twee speerpunten van VERAS: afzet van sloopmaterialen en gevaarlijke afvalstoffen op slooplocaties. 

We lichten de voortgang van deze projecten toe

17.15 uur

Presentatie / Rondleiding / bezoek aan locatie Jansen Recycling Group

18.00 uur

Dank en sluiting door voorzitter VERAS

18.05 uur

Opening buffet / hapje / drankje


Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst
.