Najaarsledenvergadering en ledenbijeenkomst  14 november 2018


Locatie: Eindhoven of directe omgeving (nader te bepalen)


11.30 uur         inlooplunch voor leden en donateurs
12.00 uur Welkom en opening door de voorzitter  
12.05 uur Feestelijke lancering website www.allesovercirculairslopen.nl  
12.15 uur Gastspreker: Prof. ir. Elphi Nelissen, Elphi Nelissen is hoogleraar duurzaam bouwen aan de Technische Universiteit Eindhoven en
leidt de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

12.45 uur

Interactief deel: de sloopbranche in gesprek met Elphi Nelissen over de rol van de sloper in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie
13.30 uur
koffiepauze
13.45 uur Algemene ledenvergadering (alleen voor leden VERAS) 
Bespreking diverse dossiers
14.30 uur Afsluiting 


Klik hier om u aan te melden