Nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari 2018


Locatie: Van der Valk te Zaltbommel  (Hogeweg 65 , ingang Meeting & Events)


15.30 uur         Binnenkomst met koffie en thee (inloop voor leden en donateurs) 
16.00 uur Welkom en opening door de voorzitter met een vooruitblik op de activiteiten in 2018 
16.15 uur Gastspreker: Richard de Bruin van netbeheerder Stedin
Toelichting op onlangs vastgestelde 'Protocol afsluiten nutsvoorzieningen'.  
16.45 uur Gastspreker: iChoosr over collectieve aanpak verwijdering asbestdaken bij particulieren. 
iChoosr is een onafhankelijk organisator van groepsaankopen voor zonnepanelen en energie, maar
heeft zich de achterliggende tijd ook gespecialiseerd in collectieven voor saneren van asbestdaken.
In Heerhugowaard heeft iChoosr een pilotproject ‘Collectief Asbest Saneren’ georganiseerd voor
particulieren. Inwoners van de Gemeente Heerhugowaard worden via dit collectief gestimuleerd hun
asbestdak te laten saneren en vervangen. iChoosr is nu ook in de Gemeente Breda  eenzelfde collectief
gestart. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst geeft iChoosr een toelichting. In Heerhugowaard is de
uitvoering gedaan door lidbedrijf GP Groot en die zijn bereid gevonden om hun deelname aan het
project kort toe te lichten en ervaringen te delen.

17.25 uur

Dank en sluiting door de voorzitter 
17.30 uur
Borrel


Klik hier om u aan te melden