Bouw Cao

Op 13 april 2018 is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Bouw & Infra. Deze nieuwe cao geldt tot 31 december 2019. Bij de onderhandelingen werden de werkgevers vertegenwoordigd door Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie(AFNL), waar VERAS bij is aangesloten. Vanuit VERAS heeft bestuurslid Arno Snellen deelgenomen aan de onderhandelingen. VERAS heeft, als lid van AFNL, het onderhandelingsresultaat mede ondertekend.

Hieronder leest u berichten over de totstandkoming van het onderhandelingsresultaat voor de huidige Cao Bouw & Infra.

Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 14-02-2020

Onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw en Infra zijn gestart

Op woensdag 12 februari jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra van start gegaan. Vanuit VERAS neemt bestuurslid Arno Snellen deel aan de onderhandelingen. Inzet voor de werkgevers is een toekomstbestendige cao.  
Tags:
Gepubliceerd op: 27-09-2018

Nieuwe cao Bouw & Infra 2018-2019

Op 13 april 2018 werd een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan gedurende de looptijd structureel met 5,35 % omhoog. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019. De cao 2018-2019 is op 17 juli jl. voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW toegezonden.
Tags:
cao
Bouw en Infra
Gepubliceerd op: 26-04-2018

VERAS akkoord met onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Bouw & infra

De afgelopen maanden hebben de onderhandelingen plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe Cao Bouw en Infra. Het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de achterban. VERAS heeft, als lid van AFNL,besloten het onderhandelingsresultaat mede te ondertekenen.
Gepubliceerd op: 22-02-2018

Voortgang nieuwe Cao Bouw en Infra

De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe Cao Bouw en Infra zijn in volle gang. De huidige cao loopt per 31 maart 2018 af. De werkgevers worden vertegenwoordigd door Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie, waar VERAS bij is aangesloten.