Om de gevolgen van de coronacrisis voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche in beeld te brengen is besloten om regelmatig een enquête onder de VERAS leden te houden. Dit is de tweede enquête en die heeft betrekking op de periode sinds eind april 2020.

De enquête bestaat uit 10 vragen en het kost u een paar minuutjes om deze in te vullen. 
NB. Vraag 1 t/m 8 zijn verplichte vragen die u volledig dient in te vullen. Vraag 9 en 10 zijn open vragen.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers