Om de gevolgen van de coronacrisis voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche in beeld te brengen is besloten om ieder kwartaal een enquête onder de VERAS leden te houden. Dit is de vijfde enquête in de reeks. De enquête bestaat uit 10 vragen en het kost u een paar minuutjes om deze in te vullen. 
NB. Vraag 1 t/m 9 zijn verplichte vragen die u volledig dient in te vullen. Vraag 10 is een open vraag.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers