Corona nieuws

Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. Het zijn ingrijpende tijden die forse impact hebben op de samenleving, de economie, onze branche en de bedrijfsvoering van grote en kleine bedrijven. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze bijzondere tijd en dan met name de ontwikkelingen die specifiek van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. 

Meld uw knelpunten

We roepen onze leden op om knelpunten te melden bij het secretariaat, zodat we weten waar bedrijven tegenaan lopen. We denken met u mee en helpen u graag in deze bijzondere tijd.

Mocht u ons niet kunnen bereiken via onze vaste lijn op kantoor, bel ons dan vooral op onze mobiele nummers of stuur ons een e-mail. Uiteraard kunt u ook met al uw andere vragen bij ons terecht.

Artikelen
Gepubliceerd op: 13-01-2021

Persconferentie 12 januari: geen aanpassingen in maatregelen voor de bouw en technieksector

De persconferentie op 12 januari leidt NIET tot aanpassingen van de huidige maatregelen en het protocol voor de bouw- en technieksector. We mogen dan ook blijven doorwerken, dankzij de afspraken die we al sinds het begin van de pandemie hebben gemaakt. Maar, het is van groot belang dat we ons blijven houden aan de afspraken. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers.
Tags:
Gepubliceerd op: 08-01-2021

Examinering DAV en DTA en de face fittest tijdens de lockdown periode

VERAS heeft sinds medio december veel vragen ontvangen over de examinering DAV en DTA en de face fittest tijdens de lockdown periode. Vandaag, 8 januari, is gepubliceerd de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, tot tijdelijke wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met certificering asbest en Covid-19.
Gepubliceerd op: 25-11-2020

Resultaten derde corona-enquête VERAS - oktober 2020

VERAS houdt periodiek een enquête onder haar leden om de gevolgen van de coronacrisis voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche in beeld te brengen. Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten van de derde corona-enquête van oktober 2020.
Tags:
Gepubliceerd op: 29-10-2020

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast per 28 oktober

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek is op 28 oktober 2020 aangepast. Het protocol dat al in maart jl. werd opgesteld, is en blijft hét handvat om veilig te kunnen blijven doorwerken in coronatijd. Dit protocol wordt onder andere ondersteund door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FNV, CNV, AFNL, Aedes en Onderhoud NL.
Gepubliceerd op: 01-07-2020

Resultaten tweede corona-enquête VERAS - mei 2020

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche in beeld te brengen houden wij periodiek een enquête onder de leden. In de resultaten van de tweede corona-enquête (over mei 2020) leest u dat de sloopbedrijven een verdere daling verwachten van de werkvoorraad en - aanvragen en meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen. 
Tags: