Sloopmaterialen & Circulariteit


VERAS is zich bewust ervan dat zij een bijdrage levert en kan leveren aan een zo verantwoord mogelijke uitvoering van sloopwerkzaamheden opdat zoveel mogelijk vrijkomende materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. VERAS vindt hierbij het milieukundige aspect uiteraard van groot belang maar zeker ook de financieel economische.


Duurzaam slopen is doorgaans ook voor de opdrachtgever financieel aantrekkelijk. Het is voor de sector voortdurend een uitdaging om te ervaren waar de grenzen liggen. De leden van VERAS zijn prima in staat om alle deelstromen te demonteren en af te zetten vanaf slooplocaties. Echter, voor alle betrokkenen geldt het prijskaartje als hinderfactor.


De huidige stand en staat is dat de sloopbranche meer dan 95% hergebruik realiseert als gevolg van de afzet van sloopmaterialen.


VERAS speelt een cruciale rol in de circulaire economie. Op slooplocaties komt een groot deel van al het Nederlandse afval vrij en de sloopaannemer stuurt dit afval zoveel als mogelijk naar hergebruik en duurzame toepassingen. VERAS draagt haar steen bij aan het nieuwe Rijksbrede beleid dat als doel heeft dat we in 2050 een volledig circulaire economie hebben.


Zelfs voor sloopmaterialen waarvoor al jarenlang dezelfde afzet van toepassing is, zijn er nieuwe mogelijkheden waarneembaar. Denk aan slooppuin waar door het Betonakkoord, een forse ombuiging kan plaatsvinden van de ene toepassing naar de andere. VERAS heeft actief deelgenomen aan de totstandkoming van het Betonakkoord.


De projecten van VERAS zijn het uitvoeren van de speerpunten m.b.t. afzet van sloopmaterialen in een circulaire economie, deelname aan het Betonakkoord en VERAS is partner van het Netwerk Betonketen (zie: http://www.betonketen.nl/betonketens).

Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 27-09-2018

Save the date: 14 november Najaarsledenvergadering en ledenbijeenkomst VERAS

Op 14 november staat de ledenbijeenkomst in het teken van circulair slopen. Gastspreker is Prof. Ir. Elphi Nelissen van de TU Eindhoven, leider van het transitieteam Circulaire BouwEconomie. Elphi Nelissen zal op 14 november de nieuwe website www.allesovercirculairslopen.nl van VERAS officieel lanceren. Deze bijeenkomst wilt u niet missen!
Gepubliceerd op: 23-07-2018

VERAS stelt Activiteitenprogramma Circulair Slopen vast

In de Commissie Duurzaamheid & Milieu, het bestuur en in de voorjaarsledenvergadering is uitgebreid gesproken over de diverse ontwikkelingen rondom Circulair Slopen. Als volgende stap is het Activiteitenprogramma Circulair Slopen vastgesteld met concrete en ambitieuze plannen voor de komende tijd.
Gepubliceerd op: 10-07-2018

VERAS tekent Betonakkoord

Vanochtend in Nootdorp hebben vele betrokkenen het langverwachte Betonakkoord getekend onder leiding van de staatssecretaris van Milieu, Stientje van Veldhoven. Jan Bork heeft als bestuurslid van VERAS het Betonakkoord getekend. En Bork Sloopwerken BV is daarmee de eerste sloopaannemer die de handtekening heeft gezet. Het Akkoord bevat afspraken over het realiseren van CO2 emissiereductie in de betonketen maar ook vervanging van zand en grind door puingranulaten.
Gepubliceerd op: 16-01-2018

VERAS actief in Week van de Circulaire Economie

Op 15 januari jl. was de kick-off van de Week van de Circulaire Economie in de Fokker Terminal in Den Haag. Vijf zogenoemde Transitieagenda’s werden overhandigd aan de Staatssecretaris van I en W, drs. Stientje van Veldhoven. VERAS is betrokken bij de Transitieagenda Bouw, dat een traject betreft in het kader van het Rijksbrede beleid voor de Circulaire Economie in 2050. In deze bijzondere week publiceert VERAS haar rapport “Afzet van materialen vanaf slooplocaties in de circulaire economie”.
Gepubliceerd op: 11-10-2017

Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project!

Woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad hebben de ambitie om drie hoogbouwflats inclusief de bijbehorende openbare ruimte in Bleijerheide (Kerkrade) door middel van volledig hergebruik van materialen te transformeren tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrije sectorwoningen.  Voor dit SUPERLOCAL project is een Europese subsidie van €5.000.000 toegekend. VERAS is partner in dit prachtige circulaire project.