Sloopmaterialen & Circulariteit


VERAS is zich bewust ervan dat zij een bijdrage levert en kan leveren aan een zo verantwoord mogelijke uitvoering van sloopwerkzaamheden opdat zoveel mogelijk vrijkomende materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. VERAS vindt hierbij het milieukundige aspect uiteraard van groot belang maar zeker ook de financieel economische.


Duurzaam slopen is doorgaans ook voor de opdrachtgever financieel aantrekkelijk. Het is voor de sector voortdurend een uitdaging om te ervaren waar de grenzen liggen. De leden van VERAS zijn prima in staat om alle deelstromen te demonteren en af te zetten vanaf slooplocaties. Echter, voor alle betrokkenen geldt het prijskaartje als hinderfactor.


De huidige stand en staat is dat de sloopbranche meer dan 95% hergebruik realiseert als gevolg van de afzet van sloopmaterialen.


VERAS speelt een cruciale rol in de circulaire economie. Op slooplocaties komt een groot deel van al het Nederlandse afval vrij en de sloopaannemer stuurt dit afval zoveel als mogelijk naar hergebruik en duurzame toepassingen. VERAS draagt haar steen bij aan het nieuwe Rijksbrede beleid dat als doel heeft dat we in 2050 een volledig circulaire economie hebben.


Zelfs voor sloopmaterialen waarvoor al jarenlang dezelfde afzet van toepassing is, zijn er nieuwe mogelijkheden waarneembaar. Denk aan slooppuin waar door een nog te accorderen Betonakkoord (zie http://mvonederland.nl/betonakkoord), een forse ombuiging kan gaan plaatsvinden van de ene toepassing naar de andere. VERAS neemt actief deel aan de totstandkoming van het Betonakkoord. Deze wordt verwacht in het voorjaar van 2017.


De projecten van VERAS zijn het uitvoeren van de speerpunten m.b.t. afzet van sloopmaterialen in een circulaire economie, deelname aan het Betonakkoord en VERAS is partner van het Netwerk Betonketen (zie: http://www.betonketen.nl/betonketens).

Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 17-02-2017

Wecycle-website biedt informatie voor ondernemers in de sloopbranche over demontage en inzameling lampen en armaturen

In vervolg op het offensief dat LightRec samen met VERAS, de brancheorganisatie voor aannemers in de sloop, gestart is om meer verlichting en armaturen uit sloop- en renovatieprojecten te halen, heeft Wecycle een speciale webpagina ingericht. 
Gepubliceerd op: 01-11-2016

Het Nationaal Betonakkoord tijdens ALV VERAS op 16 november

De besprekingen om te komen tot een betonakkoord zijn in volle gang. VERAS is daar volop bij betrokken.
Gepubliceerd op: 05-10-2016

LightRec en sloopbranche starten offensief om meer verlichting te recyclen

Stichting LightRec en VERAS, de belangenvereniging voor sloopaannemers, gaan zich de komende jaren hard maken om meer verlichting uit sloop- en renovatieprojecten in te zamelen voor recycling. 
Gepubliceerd op: 01-10-2016

Het Nationaal Betonakkoord (uit Ledenbulletin sept 2016)

Zoals eerder is bericht is VERAS gevraagd om deel te nemen aan een proces dat moet leiden tot een Nationaal Betonakkoord. Dit is sinds enkele maanden een landelijk initiatief, opgestart onder leiding van MVO Nederland. Het doel hiervan is om beton en betonproducten verder te verduurzamen en in overeenstemming te brengen met de principes van de circulaire economie, meer dan tot nog toe het geval is. Het Nationaal Betonakkoord is in ontwikkeling en naar verwachting zal er in de eerste helft van