VERAS geeft brochure uit over Sloopvoorschriften Bouwbesluit 2012