Email 
Wachtwoord 
  
home contact














 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws & actualiteiten


PERSBERICHT

Geslaagd VERAS-debat over Asbestdakenverbod in 2024

Tijdens de beurs Asbestos2015 is het VERAS-debat over het Asbestdakenverbod geweest. VERAS, de branchevereniging van 100 sloopaannemers en asbestverwijderaars, vindt dat het Asbestdakenverbod in 2024 een heel goed signaal is om Nederland gezonder en veiliger te maken. Er dient nog wel veel geregeld te worden voordat het Asbestdakenverbod een succes wordt. Hierover waren alle deelnemers aan het VERAS-debat het over eens.

Klik hier voor het persbericht.

17 april 2015


VERAS debat Asbestdakenverbod in 2024 op Asbestos2015

Tijdens de Asbestos2015 organiseert VERAS een debat over het Asbestdakenverbod. Aanleiding is het ontwerpbesluit van dit Verbod dat momenteel in de Tweede Kamer wordt behandeld. VERAS is positief over dit Verbod, echter er dient nog veel geregeld te worden voordat het ook echt een succes kan worden. Dit is verwoord in een zienswijze op het ontwerpbesluit.

Het debat staat onder leiding van de heer Henk van der Linden (voorzitter van het Centraal College van Deskundigen Slopen). Er nemen de volgende personen deel aan het debat. Jan Bork en George Deken respectievelijk voorzitter en bestuurslid van VERAS Wim Nieuwenhuizen Onderzoeker bij Alterra en o.a. betrokken bij het onderzoek “Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied” Geert-Jan van der Meijden Medewerker handhaving bij Omgevingsdienst Brabant Noord Ruud Hoosemans LTO Programmamanager Asbestveilige Agrosector Erik Dokter Manager verzekeringsbedrijf bij Univé Dichtbij. 

14 april 2015


VERAS publiceert Beleidsplan 2015


VERAS heeft een beleidsplan opgesteld voor 2015. Dit beleidsplan is samengesteld door het secretariaat, het bestuur en de leden. Vele onderwerpen, waar VERAS op het gebied van sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering aan werkt, staan erin genoemd. Nieuw dit keer zijn de vijf speerpunten waar de vereniging zich mee gaat profileren. We noemen het Asbestdakenverbod in 2024, het opdrachtgeverschap (de Sloopcode), gevaarlijke afvalstoffen op sloopplaatsen zoals PCB’s en lood, de materiaalstromen en leegstand van gebouwen. In dit jaar gaat VERAS hier stappen vooruit mee maken. Het doel van het Beleidsplan 2015 is dat VERAS laat zien waar het actief is en het vormt een leidraad voor leden en bestuur om de belangenbehartiging nog beter te doen. Zie hier de link naar het Beleidsplan.
1 april 2015

Renovatie & Transformatiebeurs Jaarbeurs Utrecht van 9 t/m 13 februari 2015

VERAS staat van 9 t/m 13 februari 2015 met een stand op de Renovatiebeurs van de Week van de Bouw (vh. de Bouwbeurs). Dit vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De Week van de Bouw is een mooi evenement waar duizenden belangstellenden en betrokkenen in de bouw- en sloopsector elkaar gedurende een week ontmoeten. Er zijn ook diverse bijeenkomsten in het Faay Renovatietheater waar VERAS een flinke bijdrage aan levert. Zie daarvoor deze link: http://www.renovatiebeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Activiteiten/Renovatietheater.aspx

VERAS deelt deze stand met de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS), de beheersorganisatie van de BRL SVMS-007.


 



Opnieuw doet VERAS appél om af te zien van asbestbelasting
Opnieuw roept VERAS de rijksoverheid op om vooral af te zien van het belasten van het storten van asbest. De overheid subsidieert het verwijderen van asbestdaken en zal per 2014 zelfs een verbod instellen. Het is daarom onlogisch en contraproductief om het storten van asbest te belasten. Klik hier voor het persbericht.

Samenvatting EIB rapport 'Toekomstperspectieven Sloopsector'

Klik hier voor een samenvatting van het EIB onderzoek.

juni 2014

VERAS stuurt persbericht tegen afvalstoffenheffing

VERAS heeft samen met een aantal andere brancheorganisaties waaronder TLN, Vereniging Afvalbedrijven en BRBS recycling een persbericht en een brandbrief uitgestuurd waarin stelling wordt genomen tegen de afvalstoffenbelasting. VERAS vindt een stortbelasting op asbesthoudend afval een slechte zaak! Lees verder het persbericht zelf, de brandbrief en de brief die VERAS heeft gestuurd aan de onderzoekers van het rapport dat aan de regering is aangeboden.

mei 2014

EIB rapport 'Toekomstperspectieven Sloopsector'

Het EIB rapport 'Toekomstperspectieven Sloopsector' is nu beschikbaar. Klik hier voor het volledige onderzoek. Op 25 maart is het tijdens het lustrumcongres van VERAS op hoofdlijnen gepresenteerd door Taco van Hoek, directeur van het EIB. Dit heeft hele positieve en leuke reacties opgeleverd. In het eindrapport kunt u nog meer details en interessante wetenswaardigheden vinden over de toekomst van onze sloopsector in Nederland.
april 2014

 

Sloopcode digitaal beschikbaar

De Code 'Verantwoorde opdrachtgever- opdrachtnemerschap in de sloop' is nu ook als digitale PDF beschikbaar.

april 2014

 


VERAS congres: succesvolle afsluiting eerste vijf jaar en blik in de toekomst

VERAS heeft op 25 maart haar eerste lustrum gevierd met een congres in DeFabrique te Utrecht. Dit heuglijke feit werd gevierd met 200 aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Taco van Hoek, directeur van het EIB, heeft de resultaten van marktonderzoek naar de toekomst van de sloopsector laten zien. De Code 'Verantwoorde opdrachtgever- opdrachtnemerschap in de sloop' is gelanceerd. Klik hier voor het persbericht en de presentaties.
maart 2014

CONGRES VERAS bouwt 5 jaar aan slopen!
Al 5 jaar is VERAS toonaangevend in de belangenbehartiging voor slopen en asbestverwijdering. Dat vieren we op dinsdagmiddag 25 maart a.s. Komt u ook?
Klik hier voor meer informatie.
februari 2014
EIB onderzoek toekomstperspectieven sloopsector
VERAS heeft opdracht gegeven aan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor de sloop en asbestverwijdering. De resultaten daarvan worden gepresenteerd op 25 maart a.s.
januari 2014
Asbestgrenswaarden gefaseerd invoeren

De Minister van SZW heeft de Tweede Kamer bericht over de gefaseerde inwerkingtreding van de asbestgrenswaarden. Het is de bedoeling dat de verlaagde grenswaarde voor chrysotiel (2.000 vezels/m3) per 1 juli 2014 in werking zal treden en voor amfibool (300 vezels/m3) per 1 januari 2015.

januari 2014

Afvalstoffenbelasting per april 2014 op € 17,- per ton

De herintroductie van de stortbelasting is definitief. Vanaf 1 april 2014 bedraagt deze €17,- per ton, ook voor asbest. Per 2015 gaat deze omhoog naar €51,-. Wel is toegezegd dat er wordt gezocht naar alternatieven. Op voorspraak van VERAS is een amendement aangenomen waarmee de minister kan bepalen dat de belasting niet voor asbest geldt. VERAS blijft zich inzetten voor het uitzonderen van asbest van de stortbelasting.

december 2013

VERAS tegen belasting op storten van asbest

Het Kabinet is voornemens om de stortbelasting weer in te voeren. Als het plan door de Tweede Kamer komt, dan geldt er vanaf oktober 2014 een stortbelasting van € 51,- per ton. Deze gaat ook gelden voor te storten asbest. VERAS is daar niet blij mee en heeft zich gericht tot de leden van de Tweede Kamer om dit plan terug te draaien. Klik hier voor de brief die VERAS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

1 november 2013

EDA congres Milaan 21 en 22 juni 2013

U treft hier de volledige presentatie van het congres.

25 juni 2013

Model werkomschrijving brandschade

Door VERAS en vertegenwoordigers van enkele expertisebureaus is het initiatief genomen om een model werkomschrijving op te stellen voor het slopen van brandschades. Leden kunnen de model werkomschrijving downloaden op ledennet.

17 juni 2013

Veilig in elke Vezel goed gestart!

Op 6 juni is de campagne Veilig in elke Vezel gelanceerd. De campagne is zeer enthousiast ontvangen. Dat de campagne breed wordt gedragen bleek ook uit de introductiefilm waarin Minister Asscher van SZW zijn steun voor de campagne uitspreek. Zie www.vezelveiligheid.nl voor meer informatie.

juni 2013

Sloopvak bekroond met Vakopleiding Sloper!

Op woensdag 29 mei jl. is aan de leden van VERAS de nieuw ontwikkelde Vakopleiding Sloper gepresenteerd, die per september 2013 van start gaat. Een beroepsopleiding (MBO) voor de sloper is een kroon op het sloopvak. Klik hier voor meer informatie.

4 juni 2013

EDA congres Milaan 21 en 22 juni 2013

De EDA heeft opnieuw in 2013 een interessant congres georganiseerd op 21 en 22 juni kunt u in Milaan met het congres en het informeel programma meedoen. U treft hier de nodige informatie over het programma en mogelijkheid voor aanmelden en reserveren van uw hotelkamer.

29 mei 2013

Subsidie ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop'

Er komt een subsidieregeling die als doel heeft om het saneren van asbestdaken bij boerenbedrijven te bevorderen in ruil voor het plaatsen van zonnepanelen. Het betreft een provinciale subsidieregeling die voor de meeste provincies naar verwachting ingaat op 1 juli a.s. Zie www.asbestvanhetdak.nl.

14 mei 2013

Lancering campagne Veilig in elke Vezel

Op donderdagmiddag 6 juni a.s. wordt de campagne Veilig in elke Vezel gelanceerd in een bijeenkomst voor betrokkenen in het asbestwerkveld. Klik hier voor de uitnodigingsbrief. Aanmelden kan via www.sloopaannemers.nl/vezelveiligheid.

8 mei 2013

Informatiebijeenkomst sloopopleidingen in beroepsonderwijs

Op woensdagmiddag 29 mei 2013 organiseert VERAS samen met o.a. SVS en Fundeon een informatiebijeenkomst over sloopopleidingen in het regulier beroepsonderwijs. OOk niet VERAS-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden. Klik hier voor de uitnodiging.

29 april 2013

Nieuwe asbestgrenswaarden uitgesteld

De inwerkingtreding van de nieuwe asbestgrenswaarden is uitgesteld. Hierdoor zal ook de nieuwe methode voor de vrijgave van hoog-risico saneringen in de NEN2990:2012 niet per 1 juli a.s. inwerkingtreden.

16 april 2013

Campagne asbestverwijdering: 'Veilig in elke vezel'

In een bijeenkomst met stakeholders uit de asbestsector hebben VERAS en VVTB de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar gedrag en cultuur bij asbestverwijdering. In aanlsuiting daarop wordt door de branche een veiligheidscampagne ontwikkeld onder de titel 'veilig in elke vezel'. Klik hier voor het persbericht.

30 januari 2013

Mbo-opleiding voor sloopsector in de maak!

Fundeon ontwikkelde op verzoek van de VERAS en de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) een kwalificatiedossier voor het beroep Sloper. Nu gaan deze partijen samen met BGA Nederland en ROC Radius College een vakopleiding voor het beroep ontwikkelen. Lees hier meer...

januari 2013

VERAS enquête 'Vlakglas uit selectieve sloop'

Tijdens het Congres Vlakglas Recycling Nederland (VRN) op 21 november zijn de resultaten gepresenteerd van de VERAS enquête onder leden met de titel ‘Vlakglas uit selectieve sloop'. Er staat voor begin 2013 overleg met betrokkenen gepland om mogelijke vervolgacties te bespreken. Klik hier voor meer informatie.

december 2012

Grote opkomst najaarsledenvergadering

Op 28 november 2012 vond de najaarsledenvergadering plaats in het Van der Valk Hotel te Vianen. Er was een grote opkomst, met aansluitend een informatiebijeenkomst over het LAVS en diner voor leden en donateurs. Tijdens het infromatieve deel is versie 2.0 van het LandelijkAsbestvolgSysteem gepresenteerd, inclusief het deel voor de asbestverwijderingsbedrijven.

november 2012

Eerste release BREEAM-NL Sloop beschikbaar

Op 6 november 2012 is BREEAM-NL Sloop feestelijk gelanceerd door overhandiging van de eerste versie van de richtlijn aan ex-milieuminister Jacqueline Cramer. De komende tijd zal ervaring worden opgedaan met deze certificatieregeling voor duurzaam slopen op projectniveau.

november 2012

Eindelijk duidelijkheid over DAV voor machinisten

Inspectie SZW heeft onderscheven dat het niet nodig en verplicht is dat een machinist betrokken bij asbestverwijderen moet beschikken over een DAV certificaat. Uiteraard moeten machinisten kennis hebben over en deskundigheid zijn met betrekking tot de risico's van het werken in asbestsituaties. Machinisten moeten hiervoor adequaat zijn geïnstrueerd en dit moet aantoonbaar zijn op de projectlocatie. Zie voor meer informatie ledennet of www.ascert.nl.

september 2012

Nationale Asbest Conferentie op 31 oktober 2012

Tijdens de Nationale Asbest Conferentie in het WTC Rotterdam komt de top van de overheid en het bedrijfsleven bijeen om de snel veranderde asbestsector aan u toe te lichten. VERAS levert een bijdrage aan de workshops. Het programma en informatie over inschrijfmogelijkheden vindt u op www.sbo.nl/asbest. Leden en donateurs van VERAS ontvangen een korting van 20% op de toegangsprijs.

6 augustus 2012

VERAS in verweer tegen onredelijke sloopbestekken!

VERAS leden melden zich met onredelijke loopbestekken. Prangend voorbeeld is dat het meerwerkrisico op onvoorziene asbestbronnen rücksichtslos bij de sloopaannemer wordt neergelegd. VERAS vindt dat onredelijk en bovendien maatschappelijk onverantwoord. Klik hier voor meer informatie.....

19 juni 2012

disclaimer  .  ©safira