Email 
Wachtwoord 
  
home contact


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws & actualiteiten

Renovatie & Transformatiebeurs Jaarbeurs Utrecht van 9 t/m 13 februari 2015

VERAS staat van 9 t/m 13 februari 2015 met een stand op de Renovatiebeurs van de Week van de Bouw (vh. de Bouwbeurs). Dit vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De Week van de Bouw is een mooi evenement waar duizenden belangstellenden en betrokkenen in de bouw- en sloopsector elkaar gedurende een week ontmoeten. Er zijn ook diverse bijeenkomsten in het Faay Renovatietheater waar VERAS een flinke bijdrage aan levert. Zie daarvoor deze link: http://www.renovatiebeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Activiteiten/Renovatietheater.aspx

VERAS deelt deze stand met de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS), de beheersorganisatie van de BRL SVMS-007.


 Opnieuw doet VERAS appél om af te zien van asbestbelasting
Opnieuw roept VERAS de rijksoverheid op om vooral af te zien van het belasten van het storten van asbest. De overheid subsidieert het verwijderen van asbestdaken en zal per 2014 zelfs een verbod instellen. Het is daarom onlogisch en contraproductief om het storten van asbest te belasten. Klik hier voor het persbericht.

Samenvatting EIB rapport 'Toekomstperspectieven Sloopsector'

Klik hier voor een samenvatting van het EIB onderzoek.

juni 2014

VERAS stuurt persbericht tegen afvalstoffenheffing

VERAS heeft samen met een aantal andere brancheorganisaties waaronder TLN, Vereniging Afvalbedrijven en BRBS recycling een persbericht en een brandbrief uitgestuurd waarin stelling wordt genomen tegen de afvalstoffenbelasting. VERAS vindt een stortbelasting op asbesthoudend afval een slechte zaak! Lees verder het persbericht zelf, de brandbrief en de brief die VERAS heeft gestuurd aan de onderzoekers van het rapport dat aan de regering is aangeboden.

mei 2014

EIB rapport 'Toekomstperspectieven Sloopsector'

Het EIB rapport 'Toekomstperspectieven Sloopsector' is nu beschikbaar. Klik hier voor het volledige onderzoek. Op 25 maart is het tijdens het lustrumcongres van VERAS op hoofdlijnen gepresenteerd door Taco van Hoek, directeur van het EIB. Dit heeft hele positieve en leuke reacties opgeleverd. In het eindrapport kunt u nog meer details en interessante wetenswaardigheden vinden over de toekomst van onze sloopsector in Nederland.
april 2014

 

Sloopcode digitaal beschikbaar

De Code 'Verantwoorde opdrachtgever- opdrachtnemerschap in de sloop' is nu ook als digitale PDF beschikbaar.

april 2014

 


VERAS congres: succesvolle afsluiting eerste vijf jaar en blik in de toekomst

VERAS heeft op 25 maart haar eerste lustrum gevierd met een congres in DeFabrique te Utrecht. Dit heuglijke feit werd gevierd met 200 aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Taco van Hoek, directeur van het EIB, heeft de resultaten van marktonderzoek naar de toekomst van de sloopsector laten zien. De Code 'Verantwoorde opdrachtgever- opdrachtnemerschap in de sloop' is gelanceerd. Klik hier voor het persbericht en de presentaties.
maart 2014

CONGRES VERAS bouwt 5 jaar aan slopen!
Al 5 jaar is VERAS toonaangevend in de belangenbehartiging voor slopen en asbestverwijdering. Dat vieren we op dinsdagmiddag 25 maart a.s. Komt u ook?
Klik hier voor meer informatie.
februari 2014
EIB onderzoek toekomstperspectieven sloopsector
VERAS heeft opdracht gegeven aan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor de sloop en asbestverwijdering. De resultaten daarvan worden gepresenteerd op 25 maart a.s.
januari 2014
Asbestgrenswaarden gefaseerd invoeren

De Minister van SZW heeft de Tweede Kamer bericht over de gefaseerde inwerkingtreding van de asbestgrenswaarden. Het is de bedoeling dat de verlaagde grenswaarde voor chrysotiel (2.000 vezels/m3) per 1 juli 2014 in werking zal treden en voor amfibool (300 vezels/m3) per 1 januari 2015.

januari 2014

Afvalstoffenbelasting per april 2014 op € 17,- per ton

De herintroductie van de stortbelasting is definitief. Vanaf 1 april 2014 bedraagt deze €17,- per ton, ook voor asbest. Per 2015 gaat deze omhoog naar €51,-. Wel is toegezegd dat er wordt gezocht naar alternatieven. Op voorspraak van VERAS is een amendement aangenomen waarmee de minister kan bepalen dat de belasting niet voor asbest geldt. VERAS blijft zich inzetten voor het uitzonderen van asbest van de stortbelasting.

december 2013

VERAS tegen belasting op storten van asbest

Het Kabinet is voornemens om de stortbelasting weer in te voeren. Als het plan door de Tweede Kamer komt, dan geldt er vanaf oktober 2014 een stortbelasting van € 51,- per ton. Deze gaat ook gelden voor te storten asbest. VERAS is daar niet blij mee en heeft zich gericht tot de leden van de Tweede Kamer om dit plan terug te draaien. Klik hier voor de brief die VERAS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

1 november 2013

EDA congres Milaan 21 en 22 juni 2013

U treft hier de volledige presentatie van het congres.

25 juni 2013

Model werkomschrijving brandschade

Door VERAS en vertegenwoordigers van enkele expertisebureaus is het initiatief genomen om een model werkomschrijving op te stellen voor het slopen van brandschades. Leden kunnen de model werkomschrijving downloaden op ledennet.

17 juni 2013

Veilig in elke Vezel goed gestart!

Op 6 juni is de campagne Veilig in elke Vezel gelanceerd. De campagne is zeer enthousiast ontvangen. Dat de campagne breed wordt gedragen bleek ook uit de introductiefilm waarin Minister Asscher van SZW zijn steun voor de campagne uitspreek. Zie www.vezelveiligheid.nl voor meer informatie.

juni 2013

Sloopvak bekroond met Vakopleiding Sloper!

Op woensdag 29 mei jl. is aan de leden van VERAS de nieuw ontwikkelde Vakopleiding Sloper gepresenteerd, die per september 2013 van start gaat. Een beroepsopleiding (MBO) voor de sloper is een kroon op het sloopvak. Klik hier voor meer informatie.

4 juni 2013

EDA congres Milaan 21 en 22 juni 2013

De EDA heeft opnieuw in 2013 een interessant congres georganiseerd op 21 en 22 juni kunt u in Milaan met het congres en het informeel programma meedoen. U treft hier de nodige informatie over het programma en mogelijkheid voor aanmelden en reserveren van uw hotelkamer.

29 mei 2013

Subsidie ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop'

Er komt een subsidieregeling die als doel heeft om het saneren van asbestdaken bij boerenbedrijven te bevorderen in ruil voor het plaatsen van zonnepanelen. Het betreft een provinciale subsidieregeling die voor de meeste provincies naar verwachting ingaat op 1 juli a.s. Zie www.asbestvanhetdak.nl.

14 mei 2013

Lancering campagne Veilig in elke Vezel

Op donderdagmiddag 6 juni a.s. wordt de campagne Veilig in elke Vezel gelanceerd in een bijeenkomst voor betrokkenen in het asbestwerkveld. Klik hier voor de uitnodigingsbrief. Aanmelden kan via www.sloopaannemers.nl/vezelveiligheid.

8 mei 2013

Informatiebijeenkomst sloopopleidingen in beroepsonderwijs

Op woensdagmiddag 29 mei 2013 organiseert VERAS samen met o.a. SVS en Fundeon een informatiebijeenkomst over sloopopleidingen in het regulier beroepsonderwijs. OOk niet VERAS-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden. Klik hier voor de uitnodiging.

29 april 2013

Nieuwe asbestgrenswaarden uitgesteld

De inwerkingtreding van de nieuwe asbestgrenswaarden is uitgesteld. Hierdoor zal ook de nieuwe methode voor de vrijgave van hoog-risico saneringen in de NEN2990:2012 niet per 1 juli a.s. inwerkingtreden.

16 april 2013

Campagne asbestverwijdering: 'Veilig in elke vezel'

In een bijeenkomst met stakeholders uit de asbestsector hebben VERAS en VVTB de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar gedrag en cultuur bij asbestverwijdering. In aanlsuiting daarop wordt door de branche een veiligheidscampagne ontwikkeld onder de titel 'veilig in elke vezel'. Klik hier voor het persbericht.

30 januari 2013

Mbo-opleiding voor sloopsector in de maak!

Fundeon ontwikkelde op verzoek van de VERAS en de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) een kwalificatiedossier voor het beroep Sloper. Nu gaan deze partijen samen met BGA Nederland en ROC Radius College een vakopleiding voor het beroep ontwikkelen. Lees hier meer...

januari 2013

VERAS enquête 'Vlakglas uit selectieve sloop'

Tijdens het Congres Vlakglas Recycling Nederland (VRN) op 21 november zijn de resultaten gepresenteerd van de VERAS enquête onder leden met de titel ‘Vlakglas uit selectieve sloop'. Er staat voor begin 2013 overleg met betrokkenen gepland om mogelijke vervolgacties te bespreken. Klik hier voor meer informatie.

december 2012

Grote opkomst najaarsledenvergadering

Op 28 november 2012 vond de najaarsledenvergadering plaats in het Van der Valk Hotel te Vianen. Er was een grote opkomst, met aansluitend een informatiebijeenkomst over het LAVS en diner voor leden en donateurs. Tijdens het infromatieve deel is versie 2.0 van het LandelijkAsbestvolgSysteem gepresenteerd, inclusief het deel voor de asbestverwijderingsbedrijven.

november 2012

Eerste release BREEAM-NL Sloop beschikbaar

Op 6 november 2012 is BREEAM-NL Sloop feestelijk gelanceerd door overhandiging van de eerste versie van de richtlijn aan ex-milieuminister Jacqueline Cramer. De komende tijd zal ervaring worden opgedaan met deze certificatieregeling voor duurzaam slopen op projectniveau.

november 2012

Eindelijk duidelijkheid over DAV voor machinisten

Inspectie SZW heeft onderscheven dat het niet nodig en verplicht is dat een machinist betrokken bij asbestverwijderen moet beschikken over een DAV certificaat. Uiteraard moeten machinisten kennis hebben over en deskundigheid zijn met betrekking tot de risico's van het werken in asbestsituaties. Machinisten moeten hiervoor adequaat zijn geïnstrueerd en dit moet aantoonbaar zijn op de projectlocatie. Zie voor meer informatie ledennet of www.ascert.nl.

september 2012

Nationale Asbest Conferentie op 31 oktober 2012

Tijdens de Nationale Asbest Conferentie in het WTC Rotterdam komt de top van de overheid en het bedrijfsleven bijeen om de snel veranderde asbestsector aan u toe te lichten. VERAS levert een bijdrage aan de workshops. Het programma en informatie over inschrijfmogelijkheden vindt u op www.sbo.nl/asbest. Leden en donateurs van VERAS ontvangen een korting van 20% op de toegangsprijs.

6 augustus 2012

VERAS in verweer tegen onredelijke sloopbestekken!

VERAS leden melden zich met onredelijke loopbestekken. Prangend voorbeeld is dat het meerwerkrisico op onvoorziene asbestbronnen rücksichtslos bij de sloopaannemer wordt neergelegd. VERAS vindt dat onredelijk en bovendien maatschappelijk onverantwoord. Klik hier voor meer informatie.....

19 juni 2012

Ontwikkeling Duurzaam Sloopcertificaat

VERAS participeert in de ontwikkeling van een Duurzaam Sloopcertificaat volgens de BREEAM systematiek. Dit initiatief sluit aan bij de behoefte binnen bepaalde delen van de markt en doet recht aan het gegeven dat bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving de sloopfase een relevante schakel is. Klik hier voor meer informatie.

4 juni 2012

VERAS brochure Bouwbesluit 2012 groot succes

De VERAS brochure Bouwbesluit 2012 is positief ontvangen. Zowel sloopaannemers, als opdrachtgevers en overheidsorganisatie bestellen (extra) exemplaren. Klik hier voor bestelinformatie.

mei 2012

VERAS present op TKD 2012

VERAS zal tijdens de Technische Kontact Dagen 2012 present zijn met een stand. Ook treft u daar de SVS en SVMS. De TKD zal plaatsvinden van 7 t/m 9 juni 2012 te Wezep.

27 april 2012

 

Bouwbesluit 2012: aftellen naar einde sloopvergunning

Het is bijna zover; op 1 april a.s. zal het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Vanaf dat moment is de sloopvergunning afgeschaft en moet er gemeld worden. VERAS is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe sloopregels en hierover is veel met leden gesproken. Klik hier voor meer informatie.

maart 2012

Slim Slopen Tool

Gemeentewerken Rotterdam heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee gebouwen milieuvriendelijker gesloopt kunnen worden.Het model is mede ontwikkeld door onderzoeks- en adviesbureau IVAM. Volgens Luijten van Gemeentewerken Rotterdam, die ook lid is van het CCvD Slopen, maakt het hulpmiddel een einde aan veel discussie. Klik hier voor meer informatie.

maart 2012


Inspectieproject Slopen Arbeidsinspectie 2012

De Arbeidsinspectie is in januari 2012 gestart met een nieuw Inspectieproject Slopen. Het project is een herhaling van het inspectieproject in 2007. Klik hier voor meer informatie.

09 februari 2012

  


Druk bezochte ledenbijeenkomst en nieuwjaarsborrel

VERAS kan terugzien om een drukbezochte ledenbijeenkomst en nieuwjaarsborrel op 18 januari jl. Tijdens de ledenbijeenkomst is met bijna 100 deelnemers gesproken over de gewijzigde SC-530. Daarna is geproost op het nieuwe jaar 2012. Klik hier voor de sheets van de informatiebijeenkomst.

19 januari 2012

EDA Congres 14 t/m 16 juni 2012 te Berlijn, Duitsland

EDA heeft het congres van 14 tot en met 16 juni 2012 aangekondigd. Het congres zal plaatsvinden van 14 tot en met 16 juni 2012 te Berlijn. Klik op de banner links om doorgelinkt te worden naar de website van EDA met verdere informatie over het programma en inschrijving.

09 januari 2012


Arbeidsinspectie gaat illegale asbestverwijdering streng handhaven

Bedrijven die zonder de juiste papieren en uit winstbejag hun brood verdienen met asbestverwijderen worden hard aangepakt. Aan oneerlijke concurrentie moet een einde komen, aldus de AI. VERAS is voorstander van strenge handhaving en pleit daarvoor al geruime tijd bij SZW. Klik hier voor meer info.

14 november 2011


Bouwbesluit 2012 later van kracht

Minister Donner laat het nieuwe Bouwbesluit later in werking treden, waarschijnlijk per april of juli 2012. Hierdoor zal ook de afschaffing van de sloopvergunningplicht later worden ingevoerd.

13 oktober 2011


Afvalstoffenbelasting afgeschaft

De afvalstoffenbelasting wordt per 2012 afgeschaft. VERAS is niet onverdeeld positief over deze ontwikkeling. Risico is dat moeilijk herbruikbare stromen eerder hun weg naar de stort gaan vinden, terwijl daarvoor met de afvalstoffenbelasting als financiële steun in de rug mogelijkheden zijn voor selectief slopen. Anderzijds komt er een einde aan praktische knelpunten, waaronder onzekerheid over het toepasselijke belastingtarief.

oktober 2011


Duurzaam slopen: gebruik meer menskracht en minder machines

Gebruik meer menskracht en minder machines bij het slopen van gebouwen. Die aanbeveling doet het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam op basis van een twee jaar durend onderzoek. Klik hier voor meer informatie.

oktober 2011


Asbestcertificatieschema's vastgesteld

De Staatssecretaris van SZW heeft de asbestcertificatieschema's vastgesteld. Leden hebben de schema's van het secretariaat al ontvangen. De definiteve teksten worden de komende tijd bekeken, in relatie tot de met SZW gemaakte afspraken over sanctiebeleid. Leden worden daarover geinformeerd,

15 september 2011


Sloopdeel Bouwbesluit 2012 aangepast

Er worden op voorstel van VERAS nog diverse verbeteringen doorgevoerd, waaronder een regeling voor spoedeisende sloop en de bevoegdheid van de gemeente om een stoffenverantwoording te vragen. Zodra de tekst definitief is zal VERAS berichten.

augustus 2011


VERAS staat ook dit jaar op Recycling 2011

VERAS zal zich opnieuw presenteren op Recycling 2011 te Gornchem. De beurs vindt plaats van 20 t/m 22 september 2011 in de Evenementenhal Gorinchem. U kunt VERAS en diverse leden en donateurs vinden in de Sloopstraat standnummers 155 t/m 167.

 


VERAS overwegend positief over concept Bouwbesluit 2012

VERAS is overwegend positief over het concept Bouwbesluit 2012. In het sloopdeel van het concept is op diverse punten de inbreng van VERAS terug te zien. Desondanks zijn er nog enkele verbeterpunten. Hierover is gezamenlijk met BRBS Recycling een brief aan het Ministerie van I&M gezonden. Klik hier voor meer info.

juni 2011

Dag over Stof

Op 26 mei 2011 heeft de Dag over Stof plaatsgevonden www.dagstof.nl. VERAS heeft geparticipeerd in dit evenement en bestuurslid Teun Stam heeft een presentatie gegeven, met de titel: Stofarm slopen: willen + weten = kunnen. Klik hier voor de presentatie.

26 mei 2011


Ledenvergadering en spetterende demonstratie Hilti op 18 mei 2011

Tijdens de ledenvergadering is unaniem ingestemd met het voorstel voor lidmaatschapsvoorwaarden. Na een overgangstermijn dienen leden gecertificeerd te zijn volgens eerst de VCA en daarna de BRL SVMS-007. Veel leden zijn overigens al gecertificeerd. Tevens is besloten tot de instelling van een Raad van Advies. Aansluitend was er een spetterende presentatie van Hilti en barbeque. Klik hier voor de videopresentatie.

23 mei 2011


Bouwbesluit 2012; sloopvergunning vervalt

De Ministerraad heeft ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen over het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Het Bouwbesluit 2012 heeft tot gevolg dat de vergunningplicht voor (asbest)sloop wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een meldingsplicht. De nieuwe regels gaan naar verwachting per 2012 gelden.

9 mei 2011


Ledenvergadering 18 mei 2011

Op woensdag 18 mei 2011 is er vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur een ledenvergadering in combinatie met een presentatie en BBQ bij Hilti Nederland Center te Berkel en Rodenrijs.

mei 2011

Dag over Stof

Op DONDERDAG 26 MEI 2011 vindt op het Bouw & Infra Park in Harderwijk dé DAG over STOF plaats. VERAS levert ook een bijdrage aan dit evenement. Zie voor meer informatie www.dagstof.nl.

februari 2011

Ledenbulletin februari 2011

Ledenbijeenkomst op 30 maart 2011 bij Adamas te Maassluis. Nieuwe informatie omtrent Arbocatalogus Slopen. EDA congres juni 2011 te London. Standaard brief opgesteld voor sloopbestek alleen voor leden. Zie ook de asbestdossiers onder het ledennet voor nieuwe informatie.

februari 2011


Decemberuitgave VERAS Journaal: economisch herstel sloopsector verwacht

Door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een marktstudie gedaan in de sloopsector. Het EIB verwacht een volumegroei in de sloopsector van 4 tot 5 %. Lees voor meer informatie de decemberuitgave van het VERAS Journaal. Leden kunnen het rapport hier inzien.

december 2010


disclaimer  .  ©safira