Lid of donateur worden van VERAS?


Sloop- en asbestverwijderingsbedrijven kunnen lid worden van VERAS. Om lid te kunnen worden van onze vereniging geldt als voorwaarde dat uw bedrijf is gecertificeerd volgens de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) en volgens de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en / of het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering (Sc-530). 


De contributie voor 2019 bedraagt €2.295,00. De contributie wordt in twee termijnen (januari en juni) in rekening gebracht. Voor meer informatie over lidmaatschap en een nadere kennismaking, kunt u contact opnemen met het secretariaat.


Volgens de VERAS statuten kan het lidmaatschap worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. 


Toeleveranciers van sloop- en asbestverwijderingsbedrijven kunnen donateur worden van VERAS. Door het donateurschap tonen bedrijven hun betrokkenheid bij de branche. Donateurs worden betrokken bij de relevante verenigingsactiviteiten en uitgenodigd voor de VERAS informatiebijeenkomsten. De donateurbijdrage voor 2019 bedraagt €1.830,00.