Lid of donateur worden van VERAS?


Lidmaatschap

Sloop- en asbestverwijderingsbedrijven kunnen lid worden van VERAS. Om lid te kunnen worden van onze vereniging geldt als voorwaarde dat uw bedrijf is gecertificeerd volgens de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) en volgens de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en / of het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering (Sc-530). 


De contributie voor 2022 bedraagt €2.400,00. De contributie wordt in twee termijnen (januari en juni) in rekening gebracht. Voor meer informatie over het lidmaatschap en een nadere kennismaking, kunt u contact opnemen met het secretariaat.


Volgens de VERAS statuten kan het lidmaatschap worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient te geschieden via een aangetekend schrijven.

Proeflidmaatschap

Wilt u eerst vrijblijvend kennismaken met branchevereniging VERAS en ervaren welke voordelen een lidmaatschap voor u en uw bedrijf heeft? Maak dan gebruik van het proeflidmaatschap.
Meer informatie over het proeflidmaatschap

Donateurschap

Toeleveranciers van sloop- en asbestverwijderingsbedrijven kunnen donateur worden van VERAS. Door het donateurschap tonen bedrijven hun betrokkenheid bij de branche. Donateurs worden betrokken bij de relevante verenigingsactiviteiten en uitgenodigd voor de VERAS informatiebijeenkomsten. De donateursbijdrage voor 2022 bedraagt €1.905,00.