Lid of donateur worden van VERAS?


Lidmaatschap

Sloop- en asbestverwijderingsbedrijven kunnen lid worden van VERAS. Om lid te kunnen worden van onze vereniging geldt als voorwaarde dat uw bedrijf is gecertificeerd volgens de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) en volgens de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en / of het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering (Sc-530). 


De contributie voor 2024 bedraagt €2.550,00. De contributie wordt in twee termijnen (januari en juni) in rekening gebracht. Voor meer informatie over het lidmaatschap en een nadere kennismaking, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

VERAS hanteert een ‘concernregeling’ indien twee of meer lidbedrijven onderdeel uitmaken van hetzelfde concern. De regeling houdt in dat één werkmaatschappij binnen het concern de gehele contributie voldoet en de andere lidbedrijven binnen het concern 50% van de contributie voldoen. Onder een concern wordt verstaan een holding / houdstermaatschappij die aandeelhouder is van de lidbedrijven. Bedrijven binnen een concern kunnen alleen verwijzen naar een lidmaatschap van VERAS, als ze via de concernregeling lid zijn van VERAS. Heeft u vragen over deze regeling? Neem contact op met het secretariaat.

Als u besluit lid te worden van VERAS, dan bieden we u de eerste drie maanden gratis aan. We zien dit als een proefperiode waarin u kennis kunt maken met de activiteiten en diensten van VERAS en kunt ervaren wat de voordelen van een lidmaatschap zijn voor uw bedrijf. Na deze proefperiode wordt het lidmaatschap definitief, tenzij u schriftelijk opzegt.


Volgens de VERAS statuten kan het lidmaatschap worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient te geschieden via een aangetekend schrijven.

Donateurschap

Toeleveranciers van sloop- en asbestverwijderingsbedrijven kunnen donateur worden van VERAS. Door het donateurschap tonen bedrijven hun betrokkenheid bij de branche. Donateurs worden betrokken bij de relevante verenigingsactiviteiten en uitgenodigd voor de VERAS informatiebijeenkomsten. De donateursbijdrage voor 2024 bedraagt €2.023,00.