AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap VERAS


Ondergetekende, daartoe wettelijk bevoegd en handelend namens het hierna genoemde bedrijf,

aanvaardt hierbij het lidmaatschap van VERAS met alle daarbij behorende rechten en plichten.

Naam bedrijf *
Naam ondergetekende *
Functie ondergetekende
Bezoekadres
Postcode/woonplaats
Postadres bedrijf
Postcode/plaats
Telefoonnummer *
Telefaxnummer
E-mailadres algemeen *
Emailadres contactpersoon
Kamer van Koophandel (nummer)
Website bedrijf
Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens volgens de {privacyverklaring}
Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens volgens de privacyverklaring
Verzenden