AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap VERAS


Ondergetekende, daartoe wettelijk bevoegd en handelend namens het hierna genoemde bedrijf, aanvaardt hierbij het lidmaatschap van VERAS met alle daarbij behorende rechten en plichten.

Naam bedrijf *
Naam ondergetekende *
Functie ondergetekende
Bezoekadres
Postcode/woonplaats
Postadres bedrijf
Postcode/plaats
Telefoonnummer *
E-mailadres algemeen *
E-mailadres contactpersoon
Kamer van Koophandel (nummer)
Website bedrijf
Ik heb kennisgenomen van de {statuten} en ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens volgens de {privacyverklaring}.
Ik heb kennisgenomen van de statuten en ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens volgens de privacyverklaring.
Na verzending ontvangt u het door u ingevulde formulier op het door u opgegeven algemene e-mailadres. Wij verzoeken u dit formulier te ondertekenen en het samen met een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel per mail of per post te sturen aan het secretariaat van VERAS. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Na verzending ontvangt u het door u ingevulde formulier op het door u opgegeven algemene e-mailadres. Wij verzoeken u dit formulier te ondertekenen en het samen met een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel per mail of per post te sturen aan het secretariaat van VERAS. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Verzenden