Afsluiten nutsvoorzieningen


Het afsluiten van nutsvoorzieningen voorafgaand aan het slopen van bouwwerken veroorzaakt in de praktijk regelmatig problemen. Dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Ook verschilt de te volgen procedure per netbeheerder en lopen de behandeltermijnen en kosten uiteen.


Om die reden hebben Netbeheer Nederland en de sloopbranche in 2009 een sloop- en afsluitprotocol nutsvoorzieningen vastgesteld en geïmplementeerd. Doelstelling van dit protocol is enerzijds om de veiligheid te waarborgen en anderzijds om de procedure en werkwijze rondom het afsluiten van nutsvoorzieningen binnen heel Nederland te stroomlijnen.


Het protocol uit 2009 was aan herziening toe. Na veelvuldig en intensief overleg tussen Netbeheer Nederland en VERAS is eind 2017 een nieuw sloop- en verwijderingsprotocol vastgesteld. Het streven is dat het protocol vanaf uiterlijk maart 2018 door alle netbeheerders en door sloopaannemers wordt toegepast.Artikelen
Gepubliceerd op: 06-09-2018

Sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen

November 2017 is het herziene sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen bij sloopprojecten ingegaan. Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden met de netbeheerders en we berichten u hierbij graag over enkele actualiteiten:
Gepubliceerd op: 21-12-2017

Herziene versie Sloop- en verwijderingsprotocol nutsvoorzieningen gereed

In 2009 is door Netbeheer Nederland en VERAS het "sloop- en verwijderingsprotocol voor nutsvoorzieningen” vastgesteld. Het doel van het protocol is om het proces van het afsluiten en verwijderen van nutsvoorzieningen bij sloop goed te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat onveilige situaties bij het verwijderen van de nutsvoorzieningen bij sloop worden voorkomen. Dit protocol is herzien. Een belangrijke wijziging is dat concrete bepalingen zijn toegevoegd over de wijze van het verwijderen van nutsvoorzieningen door de netbeheerder.
Gepubliceerd op: 04-03-2009

VERAS en Netbeheer NL stellen afsluitprotocol nutsvoorzieningen op

Het afsluiten van nutsvoorzieningen voorafgaand aan het slopen van bouwwerken veroorzaakt in de praktijk regelmatig problemen. Dit is de aanleiding geweest voor NetBeheerNederland (brancheorganisatie van de regionale en landelijke netbeheerders) en VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) om een landelijk “sloop- en afsluitprotocol” vast te stellen.