Loket Gezond Ondernemen


VERAS beschikt over een gespecialiseerd loket voor vragen inzake ziekteverzuim, re-integratie, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Dit loket wordt uitgevoerd door Gezond Ondernemen.

Leden van VERAS kunnen hiervan kosteloos gebruik maken. 


Er kunnen vragen gesteld worden over onder meer de volgende onderwerpen:

  • (ziekte)verzuim;
  • casemanagement;
  • re-integratie;
  • arbodienstverlening;
  • werkloosheid;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • in- en excasso (premie-inning en restituties);
  • loon- en premievaststelling;
  • arbeidsrecht;
  • arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzekering, cao).

De Helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.00 uur tot 17.00 uur. De vragen kunnen zowel telefonisch als per e-mail worden gesteld. Gezond Ondernemen garandeert in alle gevallen een eerste reactie binnen 24 uur.


Telefoon : 0228 - 530380

Mobiel : 06 - 20614103 (René Rijerse)

E-mail : info@gezondondernemen.nl

Website : www.gezondondernemen.nl

Snel zoeken