Loket Gezond Ondernemen


De VERAS beschikt over een gespecialiseerd loket voor vragen inzake ziekteverzuim, reïntegratie, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Dit loket wordt uitgevoerd door Gezond Ondernemen.

Leden van VERAS kunnen hiervan kosteloos gebruik maken. 


Er kunnen vragen gesteld worden over onder meer de volgende onderwerpen:

  • (ziekte)verzuim;
  • casemanagement;
  • reïntegratie;
  • arbodienstverlening;
  • werkloosheid;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • in- en excasso (premie-inning en restituties);
  • loon- en premievaststelling;
  • arbeidsrecht;
  • arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzekering, CAO).

De Helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.00 uur tot 17.00 uur. De vragen kunnen zowel telefonisch, per fax als per e-mail worden gesteld. Gezond Ondernemen garandeert in alle gevallen een eerste reactie binnen 24 uur.


Telefoon : 0228 - 530380

Mobiel : 06 - 20614103 (René Rijerse)

Fax : 0228 - 530355

E-mail : info@gezondondernemen.nl

Website : www.gezondondernemen.nl

Snel zoeken