Huishoudelijk reglement


In aanvulling op de Statuten is door de ledenvergadering een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Hierin zijn de volgende zaken vastgelegd.


  • Enkele intern bestuurlijke zaken over besluitvorming, vacatures in het bestuur en het instellen / opheffen van verenigingscommissies.
  • De bedoeling en reikwijdte van ledenservice binnen de vereniging. Het dient hier primair te gaan om aangelegenheden die te maken hebben met sloop- en asbestactiviteiten.
  • De lidmaatschapsvoorwaarden. Vanaf juni 2014 geldt als lidmaatschapsvoorwaarde dat een lidbedrijf VCA gecertificeerd is. Verder geldt dat leden vanaf 1 januari 2015 dienen te beschikken over het certificaat BRL SVMS-007 en / of Sc-530.
  • In het HR is de mogelijkheid opgenomen om een lidbedrijf sancties op te leggen indien het wordt veroordeeld voor ernstig strafbare feiten die samenhangen met slopen en / of asbestverwijderen.


Documenten:

Huishoudelijk reglement

• Statuten