Huishoudelijk Reglement


Door de ledenvergadering is een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In het Huishoudelijk Reglement (HR) zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • Enkele intern bestuurlijke zaken over besluitvorming, vacatures in het bestuur en het instellen / opheffen van verenigingscommissies.
  • De bedoeling en reikwijdte van ledenservice binnen de vereniging. Het dient hier primair te gaan om aangelegenheden die te maken hebben met sloop- en asbestactiviteiten.
  • De lidmaatschapsvoorwaarden. Als lidmaatschapsvoorwaarde geldt dat een lidbedrijf VCA gecertificeerd is. Verder geldt dat leden ook dienen te beschikken over het certificaat BRL SVMS-007 en / of het asbestverwijderingscertificaat (voorheen de Sc-530).
  • De mogelijkheid is opgenomen om een lidbedrijf sancties op te leggen indien het wordt veroordeeld voor ernstig strafbare feiten die samenhangen met slopen en / of asbestverwijderen.
  • Leden kunnen zich richten tot de vereniging inzake verantwoord opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.
  • In het HR is de wijze geregeld waarop leden en donateurs naar VERAS kunnen verwijzen in hun uitingen.

• Huishoudelijk Reglement