Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 20-04-2017

Per 1 mei 2017 uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Bij de verwijdering van asbesttoepassingen in risicoklasse 2A moet in de eindbeoordeling bij binnensituaties door middel van een luchtmeting worden getoetst of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 2.000 vezels / m3. Om dat te kunnen aantonen moeten de luchtmonsters met Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Per 1 mei a.s. wordt hieraan als uitzondering de verwijdering van asbestleidingen toegevoegd. 
Gepubliceerd op: 20-04-2017

Modelovereenkomst Bouw & Infra goedgekeurd door de Belastingdienst

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. VERAS is lid van de Aannemersfederatie Nederland.
Gepubliceerd op: 19-04-2017

Nog geen oplossing voor gebruik hijskraan met werkbak in asbestverwijdering

Spoedig overleg met Ministerie van SZW Op 9 maart jl. is door Inspectie SZW de Brochure Inspectie SZW "Werken op hoogte vanuit een werkbak" gepubliceerd. Door VERAS is samen met andere partijen direct contact gelegd met Inspectie SZW en het Ministerie van SZW over de inhoud van deze brochure. Er zijn ook Kamervragen gesteld en de antwoorden hierop worden één dezer dagen verwacht.
Gepubliceerd op: 19-04-2017

Geslaagde ledenbijeenkomst bij SAES International BV

Woensdagmiddag 12 april vond de voorjaarsledenbijeenkomst plaats. Deze keer reisden we allemaal af naar Weert, naar donateur SAES International BV. 
Gepubliceerd op: 19-04-2017

PR film VERAS staat online

Voor de Bouwbeurs 2017 in Utrecht heeft VERAS samen met de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) en de Stichting Vakopleidingen Slopen (SVS) een PR film gemaakt over het slopersvak. De PR film van VERAS staat vanaf vandaag op de homepage.