Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 06-07-2017

Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS)

Op het secretariaat komen veel vragen binnen over het LAVS. Er zijn behoorlijk wat knelpunten gemeld over het gebruik van LAVS. Deze knelpunten zijn ingebracht in de Regiegroep LAVS, waarin VERAS zit.
Gepubliceerd op: 05-07-2017

MBO Slopen in twee regio’s van start

Voor de toekomst van de sloopbranche is de beschikbaarheid van deskundig personeel cruciaal! De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf, waarin VERAS participeert, zet zich daarom al enkele jaren in voor een MBO Slopen. Doelstelling is om in meerdere regio’s in Nederland de MBO opleiding Slopen van de grond te krijgen.
Gepubliceerd op: 05-07-2017

Ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

In opdracht van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is door Aboma een ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid opgesteld (zie bijgevoegd bestand). Deze richtlijn wil de omgevingsveiligheid van bouwprojecten bevorderen en biedt de gemeente mogelijkheden om eisen te stellen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of bij de sloopmelding.
Gepubliceerd op: 04-07-2017

Nog geen opening in overleg SZW over gebruik hijskraan in asbestverwijdering

Helaas heeft het vervolgoverleg met het Ministerie van SZW op directieniveau nog geen opening voor een oplossing opgeleverd. Het overleg vond plaats nadat het Ministerie schriftelijk had gereageerd op de uitgebreide informatie uit de branche.
Gepubliceerd op: 04-07-2017

Presentaties informatiebijeenkomsten CROW 500 richtlijn beschikbaar

Per 1 januari 2017 is de nieuwe CROW 500 richtlijn van kracht, met als doel: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen.’ VERAS heeft deze richtlijn onderschreven en ondertekend. In juni 2017 heeft VERAS samen met collega brancheverenigingen Cumela, Bouwend Nederland en MKB Infra vier informatiebijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe CROW 500.