Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 18-09-2017

Campagne Elke vezel telt! gelanceerd

Op 19 september 2017 is de campagne Elke vezel telt! officieel van start gegaan. Deze campagne is het vervolg op “Veilig in elke Vezel” en “Doe jij luchtig over adembescherming?”. In de campagne “Elke vezel telt!” staat het belang van emissiearm werken in de asbestverwijdering centraal. Deze campagne loopt tot 31 december 2017 en is een initiatief van Stichting Ascert, VERAS en VVTB, medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tags:
Gepubliceerd op: 26-08-2017

Resultaten TNO onderzoek naar luchtstromingen in asbestsluizen

De achterliggende tijd heeft TNO, in opdracht van VVTB en VERAS, een “luchttechnische vergelijking van twee typen sluizen op het verspreidingsrisico uit een asbest containment” uitgevoerd. Het onderzoek betrof het nabootsen en analyseren van testsituaties, op basis van fysische wetmatigheden, met verschillende sluizen die worden gebruikt in de asbestverwijdering.
Tags:
Asbest
Gepubliceerd op: 06-07-2017

Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS)

Op het secretariaat komen veel vragen binnen over het LAVS. Er zijn behoorlijk wat knelpunten gemeld over het gebruik van LAVS. Deze knelpunten zijn ingebracht in de Regiegroep LAVS, waarin VERAS zit.
Gepubliceerd op: 05-07-2017

MBO Slopen in twee regio’s van start

Voor de toekomst van de sloopbranche is de beschikbaarheid van deskundig personeel cruciaal! De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf, waarin VERAS participeert, zet zich daarom al enkele jaren in voor een MBO Slopen. Doelstelling is om in meerdere regio’s in Nederland de MBO opleiding Slopen van de grond te krijgen.
Gepubliceerd op: 05-07-2017

Ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

In opdracht van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is door Aboma een ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid opgesteld (zie bijgevoegd bestand). Deze richtlijn wil de omgevingsveiligheid van bouwprojecten bevorderen en biedt de gemeente mogelijkheden om eisen te stellen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of bij de sloopmelding.