Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 18-05-2017

Samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdienst NL

Inspectie SZW en de Programmaraad Asbest van de Omgevingsdienst NL (OD.NL) hebben besloten een gezamenlijke agenda op te stellen voor de komende jaren voor het toezicht op de asbestsanering.
Gepubliceerd op: 09-05-2017

EDA: sloop en recyclingbeurs in Brussel op 14-16 juni

Van 14 – 16 juni a.s. vindt een jaarlijks evenement plaats waar onze Europese koepelorganisatie, de EDA,  bij betrokken is. Het gaat om een sloop- en recyclingbeurs in de Expo te Brussel: de DDR beurs. Zoals jaarlijks willen we hier graag met een Nederlandse delegatie naar toe...
Gepubliceerd op: 09-05-2017

Wijzigingen in asbestregelgeving per 1 mei 2017 inzake vrijgave en fittest

Per 1 mei jl. zijn er weer enkele wijzigingen in de asbestregelgeving. Het betreft de wijziging van de uitzonderingen voor vrijgave met SEM en een detailwijziging van het Certificatieschema Asbest inzake de fittest. Hieronder vatten wij de wijzigingen voor u samen.
Gepubliceerd op: 09-05-2017

Vervolgoverleg Ministerie SZW inzake hijskraan met werkbak bij asbestverwijdering

Zoals op 26 april jl.reeds per e-mail aan u bericht, heeft het overleg met het Ministerie tot op heden geen concreet positief resultaat gehad. Inmiddels hebben we een uitgebreide brief (zie bijgevoegd document) ingebracht bij het Ministerie over de noodzaak en mogelijkheden die wij zien tot bijstelling van de (toepassing / handhaving van de) regelgeving. Er is tevens gevraagd om een vervolgoverleg binnen twee weken.
Gepubliceerd op: 08-05-2017

Gezocht: aansprekende projecten met demontage en afvoer lampen en armaturen

Zoals eerder bericht is VERAS betrokken bij een project van de stichting LightRec, de vertegenwoordiger van producenten en importeurs van lampen en armaturen. Het doel van dit project is om te komen tot meer demontage en gescheiden afvoer van lampen en armaturen uit sloop voor meer en betere recycling. Goed voor de circulaire economie en het past uitstekend binnen duurzaam slopen! Om de resultaten hiervan goed in beeld te krijgen, zijn we op zoek naar aansprekende sloop- en/of renovatieprojecten in onze branche. Zogenaamde Witte Raaf projecten.