Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 16-11-2017

VERAS heeft een nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VERAS in Zaltbommel op 15 november heeft Jan Bork de voorzittershamer officieel overgedragen aan Kees de Groot. Jan Bork heeft acht jaar het voorzitterschap van VERAS met grote inzet vervuld en we zijn verheugd te melden dat hij aanblijft als bestuurslid.
Gepubliceerd op: 03-11-2017

Beleid overheid inzake opruimen asbesthoudend straalgrit

Inspectie SZW heeft aan bedrijven waar asbesthoudend straalgrit is gebruikt een  brief  gestuurd met daarin de werkwijze die dient te worden gehanteerd bij het opruimen daarvan. 
Tags:
Gepubliceerd op: 12-10-2017

Nieuwe regelgeving opbouw rolsteigers per 1 januari 2018

Werkgevers moeten zorgen voor een werkmethode die de grootste garantie geeft op het voorkomen van ongevallen en voldoet aan de laatste stand der techniek. Dit betekent dat altijd achter leuningen moet worden gewerkt. Hier mag, vanwege valgevaar, niet van worden afgeweken om economische motieven.
Gepubliceerd op: 11-10-2017

Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project!

Woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad hebben de ambitie om drie hoogbouwflats inclusief de bijbehorende openbare ruimte in Bleijerheide (Kerkrade) door middel van volledig hergebruik van materialen te transformeren tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrije sectorwoningen.  Voor dit SUPERLOCAL project is een Europese subsidie van €5.000.000 toegekend. VERAS is partner in dit prachtige circulaire project.
Gepubliceerd op: 05-10-2017

EDA bijeenkomst

Op 29 september jl. was de jaarlijkse verenigingsbijeenkomst van de EDA, de Europese sloopvereniging waaraan ook VERAS deelneemt. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa speelt het issue van de inzet van voldoende en geschikte medewerkers bij de bedrijven.