Over VERAS


VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Met ruim 100 leden en 20 donateurs vertegenwoordigen wij een belangrijk deel van de sloop- en asbestverwijderingsbranche.


Onze hoofddoelstellingen zijn:

  • behartigen van de belangen van de sloop- en asbestverwijderingsbranche;
  • bevorderen van de professionaliteit, het kwaliteitsniveau en goede imago van de branche;
  • optimale informatievoorziening en serviceverlening aan onze leden en andere partijen. 

Wij zetten ons in voor:

  • een gezonde marktstructuur voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven; 
  • adequate en werkbare wet- en regelgeving en normen en richtlijnen; 
  • borgen van veilig en milieukundig slopen en veilig & gezond werken; 
  • een bijdrage leveren aan de Circulaire Economie door het bevorderen van een hoogwaardig hergebruik van vrijkomende sloopmaterialen (www.allesovercirculairslopen.nl);
  • verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (www.sloopcode.nl).

Als belangenbehartiger zijn wij vertegenwoordigd in diverse overlegvormen en commissies. Ook zijn er intensieve contacten met de betrokken departementen en relevante maatschappelijke organisaties. 


Een andere belangrijke activiteit van VERAS is de informatievoorziening en helpdesk voor leden. Een lidmaatschap moet namelijk ook individuele voordelen voor lidbedrijven opleveren. 


VERAS is lid van Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en van de European Demolition Association (EDA). Verder vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met collega brancheorganisaties.