Artikelen
Gepubliceerd op: 11-06-2018

Jan Bork benoemd tot erelid Europese Sloopbranche

Vanwege zijn verdiensten binnen de EDA (VERAS is lid van deze Europese koepelorganisatie in de sloopbranche) is Jan Bork als erelid benoemd door de huidige EDA voorzitter William Sinclair tijdens een evenement in Wenen. Jan is hiermee toegetreden tot de zogenaamde Club of Honor van de EDA. Jan Bork heeft dit te danken aan zijn enorme inzet en activiteit binnen de sloopbranche in het algemeen en binnen de Europese sloopbranche in het bijzonder. 
Gepubliceerd op: 07-06-2018

Veel aandacht voor de AVG tijdens VERAS ledenbijeenkomst in Zaltbommel

Op woensdag 30 mei vond de ledenvergadering van VERAS plaats bij Van der Valk in Zaltbommel. Tijdens de ledenvergadering zijn de leden bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van onder meer de Bouw cao, opdrachtgever- en  opdrachtnemerschap, het protocol nutsvoorzieningen en het MBO Slopen. Ook zijn verschillende dossiers besproken vanuit de Commissies Asbest en Milieu en duurzaamheid en was er aandacht voor de ontwikkelingen rondom Demolition Day op 22 september 2018.
Gepubliceerd op: 17-05-2018

Visie van de asbestbranche op het Certificatiestelsel asbest

In oktober 2017 stuurde de Staatssecretaris van SZW het rapport “Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest” aan de Tweede Kamer. Aan partijen in het werkveld is gevraagd om een reactie. VERAS heeft daarop samen met VOAM-VKBA, VVTB en Fenelab een position paper geschreven met daarin de visie van de asbestverwijderingsbranche op het Certificatiestelsel Asbest en concrete voorstellen voor praktijkgerichte verbeteringen. 

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.