Artikelen
Gepubliceerd op: 23-07-2018

Wijziging Arbobesluit inzake DAV voor machinisten in voorbereiding

VERAS zet zich al jaren in voor duidelijkheid over de DAV certificatieplicht voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering. Er is menig brief over geschreven en veel overleg over gevoerd. VERAS is van mening dat voor machinisten die betrokken zijn bij asbestverwijdering de DAV certificatieplicht onnodig en niet werkbaar is. We zijn dan ook blij dat het Ministerie van SZW heeft besloten om alsnog het Arbobesluit te wijzigen.
Gepubliceerd op: 23-07-2018

VERAS stelt Activiteitenprogramma Circulair Slopen vast

In de Commissie Duurzaamheid & Milieu, het bestuur en in de voorjaarsledenvergadering is uitgebreid gesproken over de diverse ontwikkelingen rondom Circulair Slopen. Als volgende stap is het Activiteitenprogramma Circulair Slopen vastgesteld met concrete en ambitieuze plannen voor de komende tijd.
Gepubliceerd op: 23-07-2018

Helaas nog geen duidelijkheid over inzet hijskraan-werkbak in asbestsanering

Voor het dossier inzake de inzet van de hijskraan met werkbak in de asbestsanering heeft TNO, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzoek uitgevoerd. Vanuit de branche heeft VERAS de achterliggende tijd diverse overleggen gevoerd met TNO, het Ministerie van SZW en andere partijen. Er is opnieuw inbreng gepleegd met praktijkvoorbeelden. Ook is gesproken met enkele leden van de Tweede Kamer over deze kwestie. Er zijn veel vragen vanuit het werkveld, waaruit het knelpunt telkens weer blijkt. De rapportage van TNO is inmiddels beschikbaar bij SZW.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.