Artikelen
Gepubliceerd op: 17-05-2018

Visie van de asbestbranche op het Certificatiestelsel asbest

In oktober 2017 stuurde de Staatssecretaris van SZW het rapport “Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest” aan de Tweede Kamer. Aan partijen in het werkveld is gevraagd om een reactie. VERAS heeft daarop samen met VOAM-VKBA, VVTB en Fenelab een position paper geschreven met daarin de visie van de asbestverwijderingsbranche op het Certificatiestelsel Asbest en concrete voorstellen voor praktijkgerichte verbeteringen. 
Gepubliceerd op: 26-04-2018

VERAS Ledenvergadering en informatiebijeenkomst 30 mei 2018 in Zaltbommel

Op 30 mei organiseert VERAS haar ledenvergadering en informatiebijeenkomst. We starten om 15.30 uur met de ledenvergadering (alleen leden) en aansluitend vanaf 16.15 uur zijn ook de donateurs van harte welkom. Locatie: Van der Valk te Zaltbommel .
Gepubliceerd op: 26-04-2018

VERAS akkoord met onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Bouw & infra

De afgelopen maanden hebben de onderhandelingen plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe Cao Bouw en Infra. Het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de achterban. VERAS heeft, als lid van AFNL,besloten het onderhandelingsresultaat mede te ondertekenen.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.