Artikelen
Gepubliceerd op: 18-09-2017

Campagne Elke vezel telt! gelanceerd

Op 19 september 2017 is de campagne Elke vezel telt! officieel van start gegaan. Deze campagne is het vervolg op “Veilig in elke Vezel” en “Doe jij luchtig over adembescherming?”. In de campagne “Elke vezel telt!” staat het belang van emissiearm werken in de asbestverwijdering centraal. Deze campagne loopt tot 31 december 2017 en is een initiatief van Stichting Ascert, VERAS en VVTB, medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tags:
Gepubliceerd op: 26-08-2017

Resultaten TNO onderzoek naar luchtstromingen in asbestsluizen

De achterliggende tijd heeft TNO, in opdracht van VVTB en VERAS, een “luchttechnische vergelijking van twee typen sluizen op het verspreidingsrisico uit een asbest containment” uitgevoerd. Het onderzoek betrof het nabootsen en analyseren van testsituaties, op basis van fysische wetmatigheden, met verschillende sluizen die worden gebruikt in de asbestverwijdering.
Tags:
Gepubliceerd op: 06-07-2017

Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS)

Op het secretariaat komen veel vragen binnen over het LAVS. Er zijn behoorlijk wat knelpunten gemeld over het gebruik van LAVS. Deze knelpunten zijn ingebracht in de Regiegroep LAVS, waarin VERAS zit.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.