Artikelen
Gepubliceerd op: 24-02-2021

Inspraakprocedure wijziging asbeststelsel gestart

Het ministerie van SZW heeft het voorstel tot wijziging van de asbestregelgeving voor inspraak gepubliceerd. Uiteraard zal VERAS de voorgenomen wijzigingen bestuderen en een inspraakreactie indienen. 
Tags:
Gepubliceerd op: 24-02-2021

Kamervragen asbesthoudende vensterbanken

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan SZW en IenW over het “veilig houden van de asbestdakensanering”. Deze Kamervragen zijn beantwoord.
Tags:
Gepubliceerd op: 10-02-2021

Inspraakreactie VERAS op ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

VERAS heeft een inspraakreactie ingediend op het ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering. 

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.