Artikelen
Gepubliceerd op: 20-04-2017

Per 1 mei 2017 uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Bij de verwijdering van asbesttoepassingen in risicoklasse 2A moet in de eindbeoordeling bij binnensituaties door middel van een luchtmeting worden getoetst of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 2.000 vezels / m3. Om dat te kunnen aantonen moeten de luchtmonsters met Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Per 1 mei a.s. wordt hieraan als uitzondering de verwijdering van asbestleidingen toegevoegd. 
Gepubliceerd op: 20-04-2017

Modelovereenkomst Bouw & Infra goedgekeurd door de Belastingdienst

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. VERAS is lid van de Aannemersfederatie Nederland.
Gepubliceerd op: 19-04-2017

Nog geen oplossing voor gebruik hijskraan met werkbak in asbestverwijdering

Spoedig overleg met Ministerie van SZW Op 9 maart jl. is door Inspectie SZW de Brochure Inspectie SZW "Werken op hoogte vanuit een werkbak" gepubliceerd. Door VERAS is samen met andere partijen direct contact gelegd met Inspectie SZW en het Ministerie van SZW over de inhoud van deze brochure. Er zijn ook Kamervragen gesteld en de antwoorden hierop worden één dezer dagen verwacht.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.