Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 29-01-2018

Nieuwjaarsbijeenkomst VERAS zeer geslaagd!

Op 24 januari zijn vele leden en donateurs naar Van der Valk in Zaltbommel gekomen voor de VERAS Nieuwjaarsbijeenkomst. Na het welkomstwoord en de nieuwjaarstoespraak van de nieuwe voorzitter, Kees de Groot, was het woord aan twee gastsprekers: Richard de Bruin van Stedin en Hubert van Mastrigt van iChoosr. 
Gepubliceerd op: 21-12-2017

Ontvangstmeldingsplicht LMA voor tussenopslag asbest?

Het is tijd voor het wegnemen van onnodige administratieve lasten! VERAS heeft een brief gestuurd aan het Ministerie van I&W over de administratieve verplichtingen rondom het melden en registreren van de afgifte en ontvangst van asbesthoudend afval door asbestverwijderingsbedrijven.
Gepubliceerd op: 19-12-2017

Onafhankelijk onderzoek naar inzet hijskraan-werkbak bij sanering asbestdaken in uitzonderingssituaties

De achterliggende weken heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden met het Ministerie van SZW over de inzet van hijskraan met werkbak in uitzonderingssituaties bij het saneren van asbestdaken. SZW heeft nu het standpunt ingenomen dat er eerst een onafhankelijk onderzoek moet komen. Dat standpunt is onnavolgbaar, omdat wij als partijen juist een beslissystematiek hebben opgesteld mede op verzoek van SZW..
Gepubliceerd op: 21-11-2017

Overleg met Inspectie SZW inzake beleid opruimen asbesthoudend straalgrit

Onlangs hebben wij u bericht over de nieuwe beleidslijn van de overheid rondom het opruimen van met asbest verontreinigd straalgrit. Hierover zijn veel vragen bij ons binnengekomen. Inmiddels is er enkele keren (spoed)overleg geweest met Inspectie SZW hierover. Ook hebben wij schriftelijke vragen gesteld.
Gepubliceerd op: 03-11-2017

Beleid overheid inzake opruimen asbesthoudend straalgrit

Inspectie SZW heeft aan bedrijven waar asbesthoudend straalgrit is gebruikt een  brief  gestuurd met daarin de werkwijze die dient te worden gehanteerd bij het opruimen daarvan. 
Tags:
Documenten