Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 02-03-2017

Nieuwe Certificatieschema Asbest in werking getreden

Eind februari zijn nog enkele detailwijzigingen door de Minister van SZW ingevoerd. De VERAS Webtool Certificatieschema Asbest is hierop aangepast!
Gepubliceerd op: 17-12-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: nu ook de Interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A beschikbaar

Als ‘sluitstuk’ van de acties gericht op de invoering van de gewijzigde asbestregelgeving per 2017, is nu ook de Interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A gepubliceerd. Klik hier voor de regeling: www.nen.nl/Normontwikkeling/energy/Asbest-in-lucht.htm.
Gepubliceerd op: 16-12-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: overgangsregeling aanpassen RK indeling in asbestinventarisatierapporten gepubliceerd

Mede op verzoek van VERAS is een overgangsregeling vastgesteld door Inspectie SZW voor het aanpassen van bestaande asbestinventarisatierapporten op de gewijzigde risicoklasse-indeling. De overgangsregeling luidt als volgt en is gepubliceerd op www.ascert.nl/smart/item7837. 
Gepubliceerd op: 12-12-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: uitzonderingen op vrijgave met SEM gepubliceerd, tussentijdse wijziging Sc-530 en overgangssituatie

In dit nieuwsbericht wordt een toelichting gegeven op de vandaag gepubliceerde Ministeriële Regeling (MR, wijziging Arboregeling) met daarin de uitzonderingen op de toetswaarde van 2.000 vezels /m3 (meten door SEM) in risicoklasse 2A en tevens de tussentijdse wijziging van de Sc-530 per 1 januari a.s. Klik hier voor de Ministeriële Regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67085.html. 
Gepubliceerd op: 28-11-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: brief voor aan opdrachtgevers en contractuele gevolgen

Op verzoek van onze leden is een brief opgesteld met een samenvatting / duiding van de nieuwe asbestregels per 1 januari a.s. De brief is desgewenst ook geschikt om aan opdrachtgevers te overleggen als verklaring voor het feit dat veel zaken nog ongekend zijn en dat u daardoor ook een voorbehoud moet maken op aanpak, kosten en planning van werken volgend jaar.