Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 27-06-2019

Vragen over de reikwijdte van de uitzondering DAV-certificaat voor machinisten

VERAS zet zich al jaren in voor duidelijkheid over de DAV certificatieplicht voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering. VERAS is van mening dat voor machinisten die betrokken zijn bij asbestverwijdering de DAV certificatieplicht onnodig en niet werkbaar is.
Tags:
Asbest
DAV
Gepubliceerd op: 24-06-2019

iChoosr stopt voorlopig met collectief asbest saneren

Met het afwijzen van de wetsaanpassing door de Eerste Kamer is het fundament onder het beleid rondom het saneren van honderdduizenden asbestdaken weggevallen. iChoosr stopt om die reden voorlopig met het organiseren van collectieven voor particuliere huiseigenaren met asbest op het dak van hun bijgebouw.
Gepubliceerd op: 20-06-2019

TNO erkent dat asbestrapport tot misinterpretaties heeft geleid, maar weigert te rectificeren

Het TNO rapport over proportionaliteit van asbestbeleid heeft grote invloed op het maatschappelijke debat, de percepties over de risico’s van asbest en de borging van veilig en gezond werken. TNO onderschrijft onze kritiek op wezenlijke punten en geeft aan dat het rapport tot misinterpretaties heeft geleid. Desondanks weigert TNO om het rapport te rectificeren. VERAS en VVTB vinden dat onbegrijpelijk en onverantwoord!
Gepubliceerd op: 17-06-2019

Onwenselijk dat stortplaatsen de vrijstelling stortbelasting asbestdaken niet toepassen

In reactie op Kamervragen over de vrijstelling van de stortbelasting voor asbestdaken, stelt de staatssecretaris van Financiën dat er geen enkele reden is voor stortplaatsen om de vrijstelling niet toe te passen. De staatssecretaris deelt niet de zorg van stortplaatsen over de risico’s dat er een naheffing bij de stortplaats wordt neergelegd.
Gepubliceerd op: 06-06-2019

VERAS en VVTB verzoeken TNO om rectificatie rapport proportionaliteit asbestbeleid

De Raad van Bestuur van TNO heeft in een uitgebreide reactie gereageerd op de kritiek van VERAS en VVTB op het rapport proportionaliteit van het asbestbeleid. Op wezenlijke punten onderschrijft TNO onze kritiek. VERAS en VVTB verzoeken TNO om rectificatie van het rapport.
Documenten