Statuten


Door de ledenvergadering zijn de Statuten van de vereniging vastgesteld. De Statuten bevatten algemene bepalingen en treft u bijgevoegd aan.


• Statuten