VERAS Algemene Voorwaarden


VERAS brengt voor haar leden Algemene Voorwaarden uit, toegespitst op het werkpakket van sloopaannemers en veel voorkomende aanpalende werkzaamheden. De algemene voorwaarden worden door VERAS beschikbaar gesteld en mogen vrij worden toegepast door de leden. Het staat de leden vrij om deze voorwaarden al dan niet toe te passen. Doordat de Algemene Voorwaarden een consistent geheel vormen, is het verstandig de voorwaarden integraal toe te passen.


De VERAS Algemene Voorwaarden 2017 zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland d.d. 16 december 2016 onder zaaknummer 55/2016 

Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 09-01-2017

VERAS brengt nieuwe Algemene Voorwaarden Slopen uit

Op basis van de evaluatie van de versie van de Algemene Voorwaarden van 2009 is eind 2016 een herziene versie vastgesteld, aangeduid als VERAS Algemene Voorwaarden 2017.