VERAS Algemene Voorwaarden


VERAS brengt voor haar leden Algemene Voorwaarden uit, toegespitst op het werkpakket van sloopaannemers en veel voorkomende bijkomende werkzaamheden. De algemene voorwaarden worden door VERAS beschikbaar gesteld en mogen vrij worden toegepast door de leden. Het staat de leden vrij om deze voorwaarden al dan niet toe te passen. 


Op 25 november 2020 is een herziene versie gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland (nummer 46/2020), aangeduid met VERAS Algemene Voorwaarden 2021

NB. Per 18-01-2021 is een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden geüpload. In de eerder gepubliceerde versie was regel 17 (asbest) van de inhoudsopgave weggevallen, dat is in de nieuwe versie hersteld.

Artikelen
Gepubliceerd op: 30-12-2020

Herziene VERAS Algemene Voorwaarden 2021

Op 25 november jl. is een herziene versie gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland, aangeduid met VERAS Algemene Voorwaarden 2021. De herziene versie is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie en een juridische toetsing door mr. Serge Schuurman van VANGOUD Advocaten. Leden hebben inbreng gepleegd in de evaluatie.
Gepubliceerd op: 25-06-2020

Wijzigingsvoorstel Algemene Voorwaarden VERAS

Het secretariaat van VERAS heeft samen met een jurist de gewenste aanpassingen op de Algemene Voorwaarden voorbereid in een tekstvoorstel. Leden kunnen in de komende vier weken hun reactie geven op dit tekstvoorstel. 
Tags:
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden
Gepubliceerd op: 27-05-2019

VERAS werkt aan herziening Algemene Voorwaarden

In 2017 zijn de Algemene Voorwaarden VERAS voor het laatst herzien. Het beeld is dat de Algemene Voorwaarden op de meeste punten voldoen, maar dat een aantal aanpassingen wenselijk is. Doel is om in 2020 een update vast te stellen. Samen met de jurist zijn de voorbereidingen daarvoor gestart. Uw suggesties voor aanpassingen en aanvullingen zijn zeer welkom. 
Tags:
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden
Gepubliceerd op: 09-01-2017

VERAS brengt nieuwe Algemene Voorwaarden Slopen uit

Op basis van de evaluatie van de versie van de Algemene Voorwaarden van 2009 is eind 2016 een herziene versie vastgesteld, aangeduid als VERAS Algemene Voorwaarden 2017.
Tags:
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden