Artikelen
Gepubliceerd op: 19-09-2023

VERAS Webtool Sloopregelgeving Omgevingswet is nu beschikbaar!

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Om de voorschriften voor slopen, asbest verwijderen en mobiel breken in de Omgevingswet overzichtelijk weer te geven heeft VERAS de Webtool Sloopregelgeving Omgevingswet ontwikkeld. 
Gepubliceerd op: 05-09-2023

VERAS ledenbijeenkomst met feestelijk tintje bij donateur DemTech in Zoeterwoude

Op 1 september stond een bijzondere ledenbijeenkomst van VERAS op het programma bij donateur DemTech in Zoeterwoude. DemTech had een mooie reden voor een feestje en had VERAS gevraagd om dit te combineren met een ledenbijeenkomst op hun bedrijfslocatie.
Gepubliceerd op: 29-08-2023

Asbestbranche vindt invoering wijziging Asbeststelsel per 2024 niet haalbaar en onverantwoord

VERAS, VVTB, VOAM, VAVB en Fenelab hebben in een brief minister Van Gennip van SZW verzocht om de wijziging van het Asbeststelsel niet per 1 januari 2024 in te voeren. In de praktijk is deze datum niet haalbaar en vanuit het oogpunt van veilig en gezond werken is het onverantwoord. De asbestbranche wil in een overleg met de minister komen tot een redelijke invoerdatum en een verantwoorde invoering.
Gepubliceerd op: 17-08-2023

De 10 circulaire punten van VERAS voor in de verkiezingsprogramma's!

Op 22 november gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Politieke partijen zijn druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma's. VERAS helpt graag een handje en heeft de programmacommissies 'De 10 belangrijke circulaire punten van VERAS' aangedragen.
Gepubliceerd op: 30-06-2023

Wijziging SCi arbeidsmiddelen inzake keuringseisen asbeststofzuigers

De SCi Arbeidsmiddelen is aangepast ter zake de eisen voor asbeststofzuigers. In navolging van de andere arbeidsmiddelen is in de SCi d.d. 15 mei 2023 aangegeven dat deze ontwerpeisen alleen gelden voor nieuw aangeschafte apparatuur vanaf 1 juli 2022 en voor de keuringseis dat deze voorzien dient te zijn van de High Hazardsticker.
Gepubliceerd op: 29-06-2023

Asbestbranche dringt aan bij BZK en IenW op tijdige koppeling DSO en LAVS

VERAS, VVTB en VAVB hebben in een brief aan de ministeries van BZK en IenW erop aangedrongen om de koppeling tussen het Omgevingsloket DSO en het LandelijkAsbestVolgSysteem (LAVS) per 2024 te regelen.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u: