Artikelen
Gepubliceerd op: 09-07-2024

VERAS Jaarverslag 2023

VERAS is een branchevereniging die bruist van activiteit! Om vast te leggen wat VERAS allemaal doet is nu voor het eerst een publieksjaarverslag (over 2023) gemaakt.
Gepubliceerd op: 09-07-2024

Handreiking informatieplicht emissiereductie

Sloopaannemers (initiatiefnemers) zijn op basis van artikel 7.19a Bbl verplicht om het bevoegd gezag te informeren over de 'adequate maatregelen' die zij nemen ten aanzien van de reductie van stikstofemissie op de slooplocatie. Voor het voldoen aan de informatieplicht emissiereductie is nu een handreiking gepubliceerd.
Gepubliceerd op: 01-07-2024

Leerzame EDA conventie in Belgrado

Het jaarlijkse congres van de Europese koepelorganisatie voor de sloopindustrie – de EDA Conventie – streek dit keer van 13 tot en met 15 juni neer in Belgrado (Servië), de Witte Stad van Europa.
Gepubliceerd op: 27-06-2024

DAV certificatieplicht voor machinisten nu helemaal geschrapt

VERAS pleit er al sinds 2010 bij het ministerie van SZW voor dat voor de machinist die in het werkgebied asbest verwijdert, vanuit een machine die is voorzien van een overdrukcabine, niet hoeft te beschikken over een DAV certificaat. Op 1 augustus 2024 treedt een wijziging van het Arbobesluit in werking waarmee dit knelpunt wordt opgelost.
Gepubliceerd op: 03-06-2024

Omgaan met radioactieve stoffen op slooplocaties

De VERAS commissie Slooptechnieken en arbodossiers heeft, naar aanleiding van een voorbeeld uit de slooppraktijk, informatie verzameld over hoe om te gaan met radioactieve stoffen op slooplocaties.
Gepubliceerd op: 27-05-2024

Bouwakkoord Staal: Koplopersbijeenkomst over hoogwaardig hergebruik van staal

Op 16 mei vond een koplopersbijeenkomst in het kader van het BouwAkkoord Staal plaats bij Insert in Veenendaal. VERAS was hierbij aanwezig, net als een behoorlijk aantal staalbouwers en grote bouwaannemers.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u: