Artikelen
Gepubliceerd op: 13-01-2021

Persconferentie 12 januari: geen aanpassingen in maatregelen voor de bouw en technieksector

De persconferentie op 12 januari leidt NIET tot aanpassingen van de huidige maatregelen en het protocol voor de bouw- en technieksector. We mogen dan ook blijven doorwerken, dankzij de afspraken die we al sinds het begin van de pandemie hebben gemaakt. Maar, het is van groot belang dat we ons blijven houden aan de afspraken. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers.
Tags:
Gepubliceerd op: 08-01-2021

Examinering DAV en DTA en de face fittest tijdens de lockdown periode

VERAS heeft sinds medio december veel vragen ontvangen over de examinering DAV en DTA en de face fittest tijdens de lockdown periode. Vandaag, 8 januari, is gepubliceerd de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 januari 2021, tot tijdelijke wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met certificering asbest en Covid-19.
Gepubliceerd op: 30-12-2020

Herziene VERAS Algemene Voorwaarden 2021

Op 25 november jl. is een herziene versie gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland, aangeduid met VERAS Algemene Voorwaarden 2021. De herziene versie is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie en een juridische toetsing door mr. Serge Schuurman van VANGOUD Advocaten. Leden hebben inbreng gepleegd in de evaluatie.

100 leden & 20 donateurs


Als lid of donateur draagt u bij aan de belangenbehartiging van de branche. Een lidmaatschap biedt u:

  • ledenservice & helpdesk;
  • informatievoorziening;
  • ledenbijeenkomsten;
  • VERAS Algemene Voorwaarden;
  • ledenvoordelen.