Enquête Sloopcode

VERAS heeft als belangrijk dossier verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Omdat hier aanleiding toe was, is in 2014 de Gedragscode opgesteld ‘verantwoordelijk opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij de uitvoering en aanbesteding van sloopprojecten’ of wel de Sloopcode. Hiertoe is ook een website gemaakt, www.sloopcode.nl met het verzoek aan betrokkenen om de Sloopcode te steunen door deze te ondertekenen. Opgemerkt wordt dat er teruglopende belangstelling is voor dit thema. Zowel bij de sloopaannemers als bij de adviseurs die namens opdrachtgevers optreden. De vraag rijst hoeveel aandacht VERAS nog moet geven aan het dossier ‘Sloopcode’. Tijdens de laatste ledenvergadering in Zaltbommel is de vraag gesteld aan de leden hoe belangrijk het thema nog is. Aangekondigd is een korte enquête onder de leden om vast te stellen hoe relevant het dossier is. 

Graag verzoeken we u onderstaande korte enquête vóór 25 juli a.s. in te vullen . Hartelijk dank alvast.

Contactgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsnaam *
Naam *
E-mailadres *

Enquête

Enquête

Vraag 1: Ziet u de laatste jaren een verbetering in de relatie tussen uw bedrijf en de opdrachtgever in het algemeen bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten?

Vraag 1: Ziet u de laatste jaren een verbetering in de relatie tussen uw bedrijf en de opdrachtgever in het algemeen bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten?

Ja *
Ja
Nee *
Nee
Licht uw antwoord toe
Vraag 2: Hoe belangrijk is goed opdrachtgeverschap voor uw bedrijf?

Vraag 2: Hoe belangrijk is goed opdrachtgeverschap voor uw bedrijf?

Heel belangrijk *
Heel belangrijk
Beetje belangrijk *
Beetje belangrijk
Neutraal *
Neutraal
Niet belangrijk *
Niet belangrijk
Licht uw antwoord toe
Vraag 3: Hoe vindt u dat VERAS zich moet bezighouden met het thema opdrachtgeverschap?

Vraag 3: Hoe vindt u dat VERAS zich moet bezighouden met het thema opdrachtgeverschap?

Meer *
Meer
Minder *
Minder
Gelijk *
Gelijk
Licht uw antwoord toe
Vraag 4: Heeft uw bedrijf de Sloopcode ondertekend via www.sloopcode.nl?

Vraag 4: Heeft uw bedrijf de Sloopcode ondertekend via www.sloopcode.nl?

Ja *
Ja
Nee *
Nee
Licht uw antwoord toe
Verzenden