Enquêteformulier Arbeidsmarktontwikkelingen asbestverwijdering


Er zijn aanhoudende signalen dat de instroom en doorstroom van werknemers en ingehuurde krachten in de asbestverwijdering moeizaam verloopt. Daarom hebben VERAS en VVTB besloten een korte enquête te houden onder hun leden. Graag roepen wij u op om aan deze enquête uw medewerking te verlenen.

Bedrijfsnaam *
Naam *
E-mailadres *

1. De werkvoorraad voor asbestverwijdering (totaal) is voor ons in het afgelopen jaar:
Eventuele toelichting bij vraag 1
2. De werkvoorraad voor asbestverwijdering (totaal) zal voor ons in het komende jaar:
Eventuele toelichting bij vraag 2
3. De werkvoorraad voor asbestdaken is voor ons in het afgelopen jaar:
Eventuele toelichting bij vraag 3
4. De werkvoorraad voor asbestdaken zal voor ons in het komende jaar:
Eventuele toelichting bij vraag 4
DAV-1
DAV-2
DTA
Eventuele toelichting bij vraag 5
6. Hoeveel INHUUR personeel is gemiddeld dagelijks op asbestsaneringsprojecten aan het werk in de volgende functies?

6. Hoeveel INHUUR personeel is gemiddeld dagelijks op asbestsaneringsprojecten aan het werk in de volgende functies?

DAV-1
DAV-2
DTA
Eventuele toelichting bij vraag 6
7. Op welke basis werkt ingehuurd personeel bij u? (geef aan in procenten, waarbij totale inhuur=100%)

7. Op welke basis werkt ingehuurd personeel bij u? (geef aan in procenten, waarbij totale inhuur=100%)

ZZP
Uitzendbureau
Detachering
Payroll
Anders (graag hieronder toelichten)
Eventuele toelichting bij vraag 7
8. Kunt u voldoende geschikt EIGEN personeel krijgen?

8. Kunt u voldoende geschikt EIGEN personeel krijgen?

DAV-1
DAV-2
DTA
Eventuele toelichting bij vraag 8
9. Kunt u voldoende geschikt INHUUR personeel krijgen?

9. Kunt u voldoende geschikt INHUUR personeel krijgen?

DAV-1
DAV-2
DTA
Eventuele toelichting bij vraag 9
10. Wat zijn de drie belangrijkste argumenten waarom het WEL lukt om genoeg geschikt personeel te krijgen?

10. Wat zijn de drie belangrijkste argumenten waarom het WEL lukt om genoeg geschikt personeel te krijgen?

Argument 1
Argument 2
Argument 3
11. Wat zijn de drie belangrijkste redenen waarom het NIET lukt om genoeg geschikt personeel te krijgen?

11. Wat zijn de drie belangrijkste redenen waarom het NIET lukt om genoeg geschikt personeel te krijgen?

Argument 1
Argument 2
Argument 3
12. Hoe ontwikkelt de verhouding zich tussen eigen personeel en inhuur personeel bij de inzet van DAV en DTA?
Eventuele toelichting bij vraag 12
13. Hoeveel vacatures verwacht u voor uw bedrijf in de komende zes maanden?

13. Hoeveel vacatures verwacht u voor uw bedrijf in de komende zes maanden?

DAV-1
DAV-2
DTA
Eventuele toelichting bij vraag 13
14. Wat zijn de drie belangrijkste knel- of verbeterpunten in de opleidingen DAV-1, DAV-2 en DTA?

14. Wat zijn de drie belangrijkste knel- of verbeterpunten in de opleidingen DAV-1, DAV-2 en DTA?

knel- of verbeterpunt 1
knel- of verbeterpunt 2
knel- of verbeterpunt 3
Eventuele toelichting bij vraag 14
DAV-2 (Huidig)