Ledenenquête VERAS Grondstoffenbank


De Circulaire Economie is overal om ons heen. U als sloopaannemer en wij als VERAS krijgen geregeld vragen over welke bijdrage we kunnen leveren aan de Circulaire Economie. Dat is heel mooi uiteraard, maar hoe geven we dat als branche nu handen en voeten? Er komt in onze branche een grote massa aan "grondstoffen" vrij, maar hoe brengen we dat terug in de Circulaire Economie?


VERAS heeft als speerpunt ‘afzet van sloopmaterialen in de Circulaire Economie’. Tijdens de ALV op 15 november in Zaltbommel is het initiatief ontstaan om een overleg te hebben over bijvoorbeeld een VERAS Grondstoffenbank. Vervolgens heeft een delegatie van de Commissie Milieu en Duurzaamheid, het bestuur en leden op 5 februari jl. een bespreking gehad over de mogelijkheden. Gedacht wordt in eerste instantie niet aan een fysieke grondstoffenbank, maar aan een netwerk van winkels / sloopwerven / reparatiepunten onder VERAS leden waar grondstoffen vanaf de slooplocaties aangeboden kunnen worden. Dat zou kunnen plaatsvinden via een website met informatie en vindplaatsen voor opdrachtgevers en afnemers. 


Hieronder vindt u een korte enquête met enkele vragen over wat uw wensen en behoeften zijn en waar u kansen ziet. Wilt u de enquête alstublieft invullen en naar ons verzenden VOOR 5 MAART? Alvast dank voor uw medewerking!  

Contactgegevens

Contactgegevens

Bedrijfsnaam *
Naam *
E-mailadres *

Enquête

Enquête

Vraag 1: Hoe staat u tegenover de Circulaire Economie?

Vraag 1: Hoe staat u tegenover de Circulaire Economie?

Positief, omdat....
Positief, omdat....
Negatief, omdat...
Negatief, omdat...
Toelichting

Vraag 2: Wat ziet u als uitdaging(en) in de Circulaire Economie vanuit de sloopaannemer bezien? Vink de optie(s) aan die voor u van toepassing zijn:

Vraag 2: Wat ziet u als uitdaging(en) in de Circulaire Economie vanuit de sloopaannemer bezien? Vink de optie(s) aan die voor u van toepassing zijn:

Beschikbaarheid van bruikbare "grondstoffen" uit sloop
Beschikbaarheid van bruikbare "grondstoffen" uit sloop
Toepasbaarheid / afzet van bruikbare "grondstoffen" uit sloop
Toepasbaarheid / afzet van bruikbare "grondstoffen" uit sloop
Logistiek van de afzet van bruikbare "grondstoffen"
Logistiek van de afzet van bruikbare "grondstoffen"
De rol van de opdrachtgever bij de aanbesteding
De rol van de opdrachtgever bij de aanbesteding
Toelichting

Vraag 3: Bent u geïnteresseerd in initiatieven om VERAS / de sloopaannemer positie te geven als grondstoffenleverancier?

Vraag 3: Bent u geïnteresseerd in initiatieven om VERAS / de sloopaannemer positie te geven als grondstoffenleverancier?

Ja
Ja
Nee
Nee
Toelichting

Vraag 4: Heeft uw bedrijf een verkoopplaats / winkel voor sloopmaterialen?

Vraag 4: Heeft uw bedrijf een verkoopplaats / winkel voor sloopmaterialen?

Ja
Ja
Nee
Nee
Toelichting

Vraag 5: Indien VERAS een website zou openstellen met daarop bedrijven die langs dat kanaal ook grondstoffen aanbieden, zou u daar dan aan mee doen?

Vraag 5: Indien VERAS een website zou openstellen met daarop bedrijven die langs dat kanaal ook grondstoffen aanbieden, zou u daar dan aan mee doen?

Ja
Ja
Nee
Nee
Toelichting

Vraag 6: Als uw antwoord op vraag 5 'ja' is, heeft u hiervoor bepaalde ideeën of suggesties?

Vraag 7: Zou u (in een later stadium) ook sloopprojectlocaties willen aanmelden ten behoeve van het aanbieden van grondstoffen (producten en materialen)?

Vraag 7: Zou u (in een later stadium) ook sloopprojectlocaties willen aanmelden ten behoeve van het aanbieden van grondstoffen (producten en materialen)?

Ja
Ja
Nee
Nee
Toelichting

Vraag 8: Als u een idee heeft voor een naam voor deze website, wat zou dat dan zijn?
Dat waren onze vragen aan u. Dank voor uw medewerking! Graag verzenden voor 5 maart!

Dat waren onze vragen aan u. Dank voor uw medewerking! Graag verzenden voor 5 maart!

Verzenden
Nieuwe checkbox 1
Nieuwe checkbox 1