Gepubliceerd op: 04-03-2009

VERAS en Netbeheer NL stellen afsluitprotocol nutsvoorzieningen op