Gepubliceerd op: 12-11-2018

Inspraakreactie wijziging Arbobesluit inzake nieuwe regels werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen