Deelnemers aan CO2 brancheinitiatief

Veel leden van VERAS zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. VERAS organiseert voor deze leden het CO2 brancheinitiatief. Hiermee kunnen de leden hun emissiereductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van de SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak enerzijds emissie reduceren en anderzijds kosten besparen als gevolg van een zuiniger bedrijfsvoering. 

Dit zijn de deelnemende leden van VERAS (in willekeurige volgorde) aan het CO2 brancheinitiatief: