Gevaarlijke stoffen op slooplocaties


Eén van de speerpunten van VERAS is 'Gevaarlijke stoffen op slooplocaties'. De Commissie Milieu en Duurzaamheid werkt momenteel aan een rapport over het omgaan met gevaarlijke stoffen op slooplocaties. 

Artikelen
Gepubliceerd op: 17-07-2019

VERAS informatiedocument / protocol over omgaan met Chroom-6 in de sloop

De Commissie Milieu en Duurzaamheid van VERAS werkt aan een informatiedocument/ protocol over hoe om te gaan met Chroom-6 in de sloop. In september 2019 verwacht de commissie een eindconcept van dit document beschikbaar te hebben. VERAS zal haar leden hierover informeren, mogelijk ook via informatiebijeenkomsten in het najaar.
Tags:
Chroom-6
Gepubliceerd op: 10-09-2018

Chroom-6 op materialen

De laatste tijd is er de nodige publiciteit geweest over het zware metaal Chroom-6 in geverfde producten. Een recente brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over Chroom-6 op materialen wijst ook op de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft voor veilig en gezond werken.