Gevaarlijke stoffen op slooplocaties


Eén van de speerpunten van VERAS is 'Gevaarlijke stoffen op slooplocaties'. De Commissie Milieu en Duurzaamheid werkt aan informatiebladen en protocollen over het omgaan met gevaarlijke stoffen op slooplocaties. 


  Artikelen
  Gepubliceerd op: 21-11-2019

  VERAS protocol Veilig werken met chroom-6 bij sloopwerkzaamheden gepresenteerd tijdens ALV

  Tijdens de Najaarsledenvergadering heeft de Commissie Milieu en Duurzaamheid van VERAS het concept Protocol Veilig werken met Chroom-6 bij sloopwerkzaamheden gepresenteerd. Het concept ligt nu tot 15 februari 2020 voor aan de leden en andere relevante partijen. Het definitieve protocol wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 gepubliceerd.
  Gepubliceerd op: 17-07-2019

  Tijdelijk handelingskader PFAS in grond van toepassing

  Op 8 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond’ van toepassing verklaard. Dit handelingskader heeft gevolgen voor de omgang met vrijkomende partijen grond en voor de acceptatie bij grondbanken en verwerkers. Er geldt op grond van het tijdelijk handelingskader een onderzoeksplicht voor PFAS.
  Tags:
  PFAS
  Gepubliceerd op: 17-07-2019

  VERAS informatiedocument / protocol over omgaan met Chroom-6 in de sloop

  De Commissie Milieu en Duurzaamheid van VERAS werkt aan een informatiedocument/ protocol over hoe om te gaan met Chroom-6 in de sloop. In september 2019 verwacht de commissie een eindconcept van dit document beschikbaar te hebben. VERAS zal haar leden hierover informeren, mogelijk ook via informatiebijeenkomsten in het najaar.
  Tags:
  Chroom-6
  Gepubliceerd op: 10-09-2018

  Chroom-6 op materialen

  De laatste tijd is er de nodige publiciteit geweest over het zware metaal Chroom-6 in geverfde producten. Een recente brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over Chroom-6 op materialen wijst ook op de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft voor veilig en gezond werken.