Gevaarlijke stoffen op slooplocaties


Eén van de speerpunten van VERAS is 'Gevaarlijke stoffen op slooplocaties'. De Commissie Milieu en Duurzaamheid werkt aan informatiebladen en protocollen over het omgaan met gevaarlijke stoffen op slooplocaties. 


    Artikelen
    Gepubliceerd op: 03-06-2024

    Omgaan met radioactieve stoffen op slooplocaties

    De VERAS commissie Slooptechnieken en arbodossiers heeft, naar aanleiding van een voorbeeld uit de slooppraktijk, informatie verzameld over hoe om te gaan met radioactieve stoffen op slooplocaties.