Sloopcode


De afspraken tussen een opdrachtgever en sloopaannemer over de uit te voeren sloopwerkzaamheden worden vaak vastgelegd in een sloopbestek of werkomschrijving.  Op deze pagina informeren wij u over de diverse activiteiten van VERAS rondom 'opdrachtgeverschap' en 'opdrachtnemerschap' in de sloop. 


VERAS is initiatiefnemer van de gedragscode Verantwoord Opdrachtgevers- en Opdrachtnemerschap bij slopen en asbest verwijderen. Deze gedragscode wordt kortweg de Sloopcode genoemd en geeft aan wat sloopbedrijven en opdrachtgevers van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van sloop- en asbestsaneringsprojecten. De Sloopcode is tot stand gekomen dankzij de activiteiten van de Overleggroep Sloopcode waarin leden van VERAS deelnemen met enkele vooraanstaande adviesbureaus.

Artikelen
Gepubliceerd op: 18-08-2015

De Sloopcode is online!

De gedragscode voor de sloopaannemerij op weg naar beroemdheid.  - Sloopcodeblog van Jan Bork, voorzitter VERAS
Gepubliceerd op: 30-10-2014

Sloopcode in Opdrachtgeversforum Bouw

De Sloopcode is ook ‘doorgedrongen’ in het gezelschap van publieke opdrachtgevers, het Opdrachtgeversforum in de Bouw.
Gepubliceerd op: 25-03-2014

VERAS lanceert samen met bestekschrijvers Sloopcode

VERAS lanceert samen met bestekschrijvers, ingenieursbureaus en directievoerders in de sloopbranche Sloopcode
Gepubliceerd op: 14-05-2013

Model werkomschrijving brandschade

Door VERAS en vertegenwoordigers van enkele expertisebureaus is het initiatief genomen om een model werkomschrijving op te stellen voor het slopen van brandschades. 
Gepubliceerd op: 10-04-2012

Juridische kaders verrekening meerwerk asbest bij slopen

Door VERAS is juridisch advies ingewonnen over de juridische kaders rondom de verrekening van meerwerk asbest bij slopen.