Sloopcode


De afspraken tussen een opdrachtgever en sloopaannemer over de uit te voeren sloopwerkzaamheden worden vaak vastgelegd in een sloopbestek of werkomschrijving.  Op deze pagina informeren wij u over de diverse activiteiten van VERAS rondom 'opdrachtgeverschap' en 'opdrachtnemerschap' in de sloop. 


VERAS is initiatiefnemer van de gedragscode Verantwoord Opdrachtgevers- en Opdrachtnemerschap bij slopen en asbest verwijderen. Deze gedragscode wordt kortweg de Sloopcode genoemd en geeft aan wat sloopbedrijven en opdrachtgevers van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van sloop- en asbestsaneringsprojecten. De Sloopcode is tot stand gekomen dankzij de activiteiten van de Overleggroep Sloopcode waarin leden van VERAS deelnemen met enkele vooraanstaande adviesbureaus.

Artikelen
Gepubliceerd op: 07-11-2022

Sloopcode in een nieuw jasje

De gedragscode Verantwoord Opdrachtgevers- en Opdrachtnemerschap bij slopen en asbest verwijderen (kortweg Sloopcode) is geactualiseerd en wordt binnenkort gepubliceerd.
Gepubliceerd op: 24-02-2022

De Sloopcode gaat verder!

In 2014 heeft VERAS samen met leden en adviesbureaus, die werkzaam zijn in onze branche, de Gedragscode voor verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap opgesteld, kortweg de Sloopcode. De achterliggende tijd is gewerkt aan een actualisatie en is het thema circulariteit toegevoegd. Binnenkort wordt de Sloopcode 2.0 gepubliceerd.
Gepubliceerd op: 17-04-2019

Training DuboCalc beschikbaar via MKB Infra

Als u werkzaamheden uitvoert in de GWW sector, dan merkt u vast dat naast Rijkswaterstaat ook andere opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan de duurzaamheid van projecten. Dit komt tot uiting bij de aanbestedingen en contracten. Het instrument DuboCalc wordt daarbij steeds vaker ingezet. MKB Infra biedt daarom een training DuboCalc aan.
Gepubliceerd op: 14-03-2017

Eerlijke risicoverdeling vraagt inzet

Eerlijk aanbesteden van sloopprojecten: wederzijds vertrouwen en transparantie zijn onmisbaar. - Sloopcodeblog van ingenieursbureau Boot
Gepubliceerd op: 31-08-2016

De Sloopcode in de praktijk

De sloopcode is een helder kader voor het aanbesteden en uitvoeren van werken. Ieders rol en verantwoordelijkheid is duidelijk en de samenwerking verloopt beter. Dat de code tijdens projecten niet op tafel komt is een compliment! - Sloopcodeblog van ingenieursbureau Boot