Gepubliceerd op: 06-03-2020

Ontwerp aanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving: risicomatrix bij sloopmelding en veiligheidscoördinator