Gepubliceerd op: 01-06-2011

Zienswijze VERAS en BRBS op sloopvoorschriften in ontwerp Bouwbesluit 2012