Vakmanschap & opleidingen


Voor de sloopbranche is de beschikbaarheid van deskundig personeel cruciaal! Of het nu gaat over de handsloper, de Voorman op het werk of de Uitvoerder Sloopwerken, opgeleid en deskundig personeel is onmisbaar. 


Door de branche is de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) opgericht. SVS heeft als doelstelling om te voorzien in een structuur voor opleiding en examinering van sloopopleidingen om daarmee de vakkennis van personen die werkzaam zijn in de sloopsector te vergroten. 


Binnen de SVS zijn eind- en toetstermen opgesteld en is lesmateriaal ontwikkeld voor de opleiding / cursus Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken. Kandidaten kunnen bij SVS een examen afleggen. De opleiding Voorman Sloopwerken wordt gegeven voor commerciële opleidingsbedrijven. SVS verzorgd zelf de opleiding Uitvoerder Sloopwerken. In de BRL SVMS-007 zijn eisen gesteld aan de deskundigheid van personeel waarin wordt verwezen naar de opleidingseisen van SVS. 


Verder is SVS nauw betrokken bij de MBO beroepsopleiding Sloper


Zie voor meer informatie www.sloopopleidingen.nl

Artikelen
Gepubliceerd op: 30-11-2017

Feestelijke kick-off MBO Slopen in Heerhugowaard

Op 22 november was het zover: de feestelijke kick-off van de MBO-opleiding Sloper op het Regio College te Heerhugowaard. Een nieuwe opleiding voor een prachtig beroep. De studenten zijn in september gestart. Ze gaan één dag in de week naar school en werken daarnaast vier dagen in de praktijk bij een erkend leerbedrijf.
Gepubliceerd op: 05-07-2017

MBO Slopen in twee regio’s van start

Voor de toekomst van de sloopbranche is de beschikbaarheid van deskundig personeel cruciaal! De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf, waarin VERAS participeert, zet zich daarom al enkele jaren in voor een MBO Slopen. Doelstelling is om in meerdere regio’s in Nederland de MBO opleiding Slopen van de grond te krijgen.