Cao Bouw & Infra

VERAS is via AFNL betrokken bij de onderhandelingen voor de cao Bouw & Infra. Enkele vertegenwoordigers van leden van VERAS zitten in de achterbancommissie van AFNL waarin het onderhandelingsmandaat wordt voorbereid. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 15-12-2021

Tussentijdse wijziging cao Bouw & Infra 2021 - 2022 algemeen verbindend verklaard

De tussentijdse wijziging van de cao Bouw & Infra 2021-2022 is door SZW algemeen verbindend verklaard.
Tags:
Gepubliceerd op: 16-06-2021

Nieuwe tweejarige cao voor Bouw & Infra

De vakbonden en werkgevers hebben op 11 mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt in de Bouw & Infra. De nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Per 14 juni 2021 is de cao definitief.
Tags:
Gepubliceerd op: 14-02-2020

Onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw en Infra zijn gestart

Op woensdag 12 februari jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra van start gegaan. Vanuit VERAS neemt bestuurslid Arno Snellen deel aan de onderhandelingen. Inzet voor de werkgevers is een toekomstbestendige cao.  
Tags:
Gepubliceerd op: 27-09-2018

Nieuwe cao Bouw & Infra 2018-2019

Op 13 april 2018 werd een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan gedurende de looptijd structureel met 5,35 % omhoog. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019. De cao 2018-2019 is op 17 juli jl. voor algemeen verbindend verklaring aan het Ministerie SZW toegezonden.
Tags:
cao
Bouw en Infra
Gepubliceerd op: 26-04-2018

VERAS akkoord met onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Bouw & infra

De afgelopen maanden hebben de onderhandelingen plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe Cao Bouw en Infra. Het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de achterban. VERAS heeft, als lid van AFNL,besloten het onderhandelingsresultaat mede te ondertekenen.