Cao Bouw & Infra

VERAS is via AFNL betrokken bij de onderhandelingen voor de cao Bouw & Infra. Enkele vertegenwoordigers van leden van VERAS zitten in de achterbancommissie van AFNL waarin het onderhandelingsmandaat wordt voorbereid. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 15-02-2024

Correctie nieuwe cao Bouw & Infra 2024

In de op 21 december 2023 verstuurde integrale cao-tekst staat een fout in tabel 4.4.3 Garantieloon leerlingwerknemer tijdens driejarige bbl3.
Tags:
Gepubliceerd op: 08-01-2024

Nieuwe cao Bouw en Infra 2024

Per 1 januari 2024 is de nieuwe cao Bouw en Infra 2024 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 jaar.  
Tags:
Gepubliceerd op: 18-12-2023

Cao Bouw & Infra: Vakbonden akkoord met eindbod werkgevers

De vakbonden zijn akkoord gegaan met het eindbod van de werkgevers. De nieuwe cao gaat gelden voor de periode van 1 januari 2024 - 31 december 2024. 
Tags:
Gepubliceerd op: 28-06-2022

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2023

Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 11.000 werknemers die vallen onder de CAO bouw & infra. Als de achterbannen akkoord gaan wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze CAO uitbetaald.
Gepubliceerd op: 15-12-2021

Tussentijdse wijziging cao Bouw & Infra 2021 - 2022 algemeen verbindend verklaard

De tussentijdse wijziging van de cao Bouw & Infra 2021-2022 is door SZW algemeen verbindend verklaard.
Tags: