Sloopcode  


VERAS is initiatiefnemer van de gedragscode Verantwoord Opdrachtgevers- en Opdrachtnemerschap bij slopen en asbest verwijderen. Deze gedragscode wordt kortweg de Sloopcode genoemd en geeft aan wat sloopbedrijven en opdrachtgevers van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van sloop- en asbestsaneringsprojecten. De Sloopcode is tot stand gekomen dankzij de activiteiten van de Overleggroep Sloopcode waarin leden van VERAS deelnemen met enkele vooraanstaande adviesbureaus.

De eerste versie van de Sloopcode dateert uit 2014. In 2022 / 2023 is de Sloopcode geëvalueerd, geactualiseerd en is het thema circulariteit toegevoegd. 

Artikelen
Gepubliceerd op: 06-02-2023

Sloopcode 2.0 nu beschikbaar!

De gedragscode Verantwoord Opdrachtgevers- en Opdrachtnemerschap bij slopen en asbest verwijderen (kortweg de Sloopcode) is in 2022/2023 geëvalueerd en verrijkt met het thema circulariteit. De nieuwe versie is nu beschikbaar.
Gepubliceerd op: 07-11-2022

Sloopcode in een nieuw jasje

De gedragscode Verantwoord Opdrachtgevers- en Opdrachtnemerschap bij slopen en asbest verwijderen (kortweg Sloopcode) is geactualiseerd en wordt binnenkort gepubliceerd.