Veilig & Gezond werken (Arbo)


De beheersing en verbetering van arbeidsomstandigheden in de sloopsector is een speerpunt voor VERAS. 


Arbocatalogus Slopen

Door sociale partners in de sloopsector is de Arbocatalogus Slopen vastgesteld. Betrokken partijen zijn FNV, CNV, Het Zwarte Corps en VERAS. De arbocatalogus slopen is goedgekeurd door Inspectie SZW. De catalogus sluit mede aan bij de eisen in de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en document SVMS-013. De arbocatalogus kunt u vinden via www.arbocatalogus-slopen.nl.

Artikelen
Gepubliceerd op: 31-03-2022

Uitnodiging Volandis: Kennissessie cao-pakket preventiezorg, vervolgactiviteiten en instrumenten

Volandis nodigt leden van VERAS uit voor een kennissessie over het cao-pakket preventiezorg, vervolgactiviteiten en instrumenten. De kennissessie wordt gehouden op 10 mei en 7 juni a.s.
Gepubliceerd op: 06-01-2022

Goedkeuring werkplan door HVK-er bij inzet hijskraan-werkplatform niet langer verplicht

In uitzonderingssituaties is het toegestaan om een hijskraan met werkplatform in te zetten voor bijvoorbeeld het saneren van asbestdaken. De voorwaarde dat dit vooraf moet worden goedgekeurd door een HVK-er, is per 1 januari 2022 vervallen.
Gepubliceerd op: 09-12-2021

A-blad Rolsteigers vernieuwd

Eind dit jaar gaat de vernieuwde rolsteigernorm EN 1004 in en daarom is ook het A-blad Rolsteigers vernieuwd. Elke vakman veilig, ook op de rolsteiger!  
Gepubliceerd op: 29-11-2021

Volandis lanceert digitale Bedrijfstakatlas

Volandis lanceert de Bedrijfstakatlas in een digitaal jasje. De atlas geeft inzicht in hoe werknemers in de Bouw & Infra hun gezondheid en werk(omstandigheden) ervaren.
Gepubliceerd op: 26-10-2021

Twaalf branches pleiten voor bundeling veiligheidsinitiatieven

Twaalf brancheorganisaties, waaronder VERAS, pleiten er bij Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) en SSVV (schemabeheerder VCA) voor om veiligheidsinitiatieven, zoals onder meer de Veiligheidsladder en VCA, te bundelen tot één breed gedragen initiatief.
Documenten