CO2 brancheinitiatief

Veel leden van VERAS zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. VERAS organiseert voor deze leden het CO2 brancheinitiatief. Hiermee kunnen de leden hun emissiereductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van de SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak enerzijds emissie reduceren en anderzijds kosten besparen als gevolg van een zuiniger bedrijfsvoering. 

Deelnemen aan het VERAS CO2 brancheinitiatief

VERAS leden die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de COprestatieladder, kunnen deelnemer worden aan dit VERAS brancheinitiatief. Jaarlijks kunnen deze leden deelnemen aan twee bijeenkomsten waarbij informatieoverdracht en onderlinge kennisuitwisseling centraal staan. Door deelname aan het CO2 brancheinitiatief zijn deze sloopaannemers goed in staat hun CO2-emissie te reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier te handhaven. De onderwerpen die per bijeenkomst aan bod komen, zijn gericht op het sturen van de sloopaannemers, hun medewerkers en klanten op CO2.

Benieuwd welke leden van VERAS deelnemen aan het CO2 brancheinitiatief? Klik hier

Artikelen
Gepubliceerd op: 16-09-2021

Deelnemers aan de VERAS brancheinitiatieven SCL en CO2 komen binnenkort weer bij elkaar. Bent u er ook bij?

De bijeenkomsten voor de VERAS SCL en CO2 brancheinitiatieven zijn gepland in oktober. U bent van harte welkom om aan te sluiten.