UIA SUPERLOCAL - Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

For English click here

SuperLocal is een uniek circulair bouwproject In de wijk Bleijerheide in Kerkrade. In de wijk stonden vier hoogbouwflats waarvan er één in 2012 traditioneel is gesloopt. De materialen van de andere drie flats worden gebruikt voor de bouw van 130 nieuwe woningen en de inrichting van het omliggende gebied. De afgelopen jaren zijn daarvoor meerdere experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe materialen van de hoogbouwflats en uit het gebied gebruikt kunnen worden voor de nieuwe woningen. Zo is er onder meer een circulair expogebouw opgeleverd en drie circulaire proefwoningen. Dit heeft veel kennis en innovaties opgeleverd op het gebied van circulair bouwen, die weer gebruikt kunnen worden bij andere projecten in Nederland en ook in de rest van Europa.

VERAS is partner van UIA SuperLocal

VERAS is in 2016 betrokken geraakt bij dit project. Initiatiefnemers in Kerkrade hebben VERAS gevraagd om als partner deel te nemen aan het UIA SuperLocal project, een Europees subsidieprogramma. VERAS heeft hier positief op gereageerd en is ingestapt als partner. Met dit project worden doelen bereikt op het gebied van circulair bouwen en slopen. De leden van VERAS vinden het belangrijk dat er projecten zijn die in de praktijk laten zien dat circulair slopen gewoon goed mogelijk is. Hiernaast wordt onderzoek gedaan binnen het project naar vermeden CO2 emissies en worden innovatieve slooptechnieken toegepast. Daar is VERAS trots op! De rol van VERAS is om dit vooral te laten zien aan sloopaannemerij, zowel nationaal als internationaal, en aan de stakeholders in de branche. Daarbij worden enkele bijeenkomsten georganiseerd en deelgenomen aan deelprojecten zoals het opstellen van een sloopprotocol en het opstellen van een beleidsnotitie om afvalverbranding te reduceren middels dit soort projecten. Naar verwachting wordt het UIA Superlocal project SCE Kerkrade in april 2021 afgerond.

Lees meer over dit innovatieve, circulaire project op: www.superlocal.eu  

SuperLocal wordt ondersteund door de Europese Urban Innovative Actions en Life subsidie en VERAS is één van de trotse partners van dit prachtige circulaire project:

Artikelen
Gepubliceerd op: 06-02-2019

SUPERLOCAL wint Nederlandse Bouwprijs 2019

Het project Superlocal heeft de Nederlandse Bouwprijs 2019 gewonnen in de categorie Bouwmaterialen en -systemen. Op maandagavond 4 februari werd de eervolle prijs uitgereikt op de eerste dag van de BouwBeurs in Utrecht. Dusseldorp ISM en VERAS zijn trotse partners in dit circulaire succesverhaal.
Gepubliceerd op: 11-10-2017

Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project!

Woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad hebben de ambitie om drie hoogbouwflats inclusief de bijbehorende openbare ruimte in Bleijerheide (Kerkrade) door middel van volledig hergebruik van materialen te transformeren tot circa 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrije sectorwoningen.  Voor dit SUPERLOCAL project is een Europese subsidie van €5.000.000 toegekend. VERAS is partner in dit prachtige circulaire project.