UIA SUPERLOCAL - Super Circular Estate

Circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad Limburg

For English click here

SuperLocal is een uniek circulair bouwproject In de wijk Bleijerheide in Kerkrade. In de wijk stonden vier hoogbouwflats waarvan er één in 2012 traditioneel is gesloopt. De materialen van de andere drie flats worden gebruikt voor de bouw van 130 nieuwe woningen en de inrichting van het omliggende gebied. De afgelopen jaren zijn daarvoor meerdere experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe materialen van de hoogbouwflats en uit het gebied gebruikt kunnen worden voor de nieuwe woningen. Zo is er onder meer een circulair expogebouw opgeleverd en drie circulaire proefwoningen. Dit heeft veel kennis en innovaties opgeleverd op het gebied van circulair bouwen, die weer gebruikt kunnen worden bij andere projecten in Nederland en ook in de rest van Europa.

VERAS is partner van UIA SuperLocal

VERAS is in 2016 betrokken geraakt bij dit project. Initiatiefnemers in Kerkrade hebben VERAS gevraagd om als partner deel te nemen aan het UIA SuperLocal project, een Europees subsidieprogramma. VERAS heeft hier positief op gereageerd en is ingestapt als partner. Met dit project worden doelen bereikt op het gebied van circulair bouwen en slopen. De leden van VERAS vinden het belangrijk dat er projecten zijn die in de praktijk laten zien dat circulair slopen gewoon goed mogelijk is. Hiernaast wordt onderzoek gedaan binnen het project naar vermeden CO2 emissies en worden innovatieve slooptechnieken toegepast. Daar is VERAS trots op! De rol van VERAS is om dit vooral te laten zien aan sloopaannemerij, zowel nationaal als internationaal, en aan de stakeholders in de branche. Daarbij worden enkele bijeenkomsten georganiseerd en deelgenomen aan deelprojecten zoals het opstellen van een sloopprotocol en het opstellen van een beleidsnotitie om afvalverbranding te reduceren middels dit soort projecten. Naar verwachting wordt het UIA Superlocal project SCE Kerkrade in april 2021 afgerond.

Lees meer over dit innovatieve, circulaire project op: www.superlocal.eu  

SuperLocal wordt ondersteund door de Europese Urban Innovative Actions en Life subsidie en VERAS is één van de trotse partners van dit prachtige circulaire project:

Artikelen
Gepubliceerd op: 24-05-2021

UIA SuperLocal: Veel lessen geleerd dankzij Europese subsidie van Urban Innovative Actions

In oktober 2017 kreeg het unieke project SUPERLOCAL – Super Circular Estate In Bleijerheide, een Europese subsidie van UIA (Urban Innovative Actions) van 5 miljoen euro. Op 30 april 2021 is de officiële subsidietermijn verlopen en dus tijd om de balans op te maken (het project en ook de afhandeling van de subsidie lopen nog door tot in 2022). VERAS is een van de trotse partners in dit project.
Gepubliceerd op: 10-05-2021

Beleidsadvies aan het Rijk inzake circulair slopen en nieuw sloopprotocol voor hoogbouw

VERAS heeft samen met UIA SuperLocal partners Hogeschool Zuyd, Dusseldorp ISM en Stadsregio Parkstad Limburg een tweetal documenten opgesteld: een beleidsadvies aan het Rijk over circulair slopen en een sloopprotocol voor hoogbouw. 
Gepubliceerd op: 08-04-2021

Terugblik op de VERAS themabijeenkomst over UIA SuperLocal

Op 7 april organiseerde VERAS een online themabijeenkomst die geheel in het teken stond van het circulaire project UIA SuperLocal in Kerkrade. Kijk het hier terug.
Gepubliceerd op: 31-03-2021

UIA Superlocal bijeenkomst 7 april: daar wilt u bij zijn!

Op 7 april aanstaande organiseert VERAS een speciale online bijeenkomst die geheel in het teken staat van UIA Superlocal: een heel bijzonder circulair project in Kerkrade, waarvan VERAS één van de trotse partners is.
Gepubliceerd op: 01-03-2021

Uitnodiging slotconferentie Super Circular Estate SUPERLOCAL - 24 maart 2021

Op 24 maart vindt de digitale Closing Conference van Super Circular Estate plaats. U bent van harte uitgenodigd! Dit is de slotconferentie van het circulaire bouwproject dat de afgelopen jaren is gerealiseerd in Kerkrade.