Sloopmaterialen & Circulariteit


VERAS is zich bewust ervan dat zij een bijdrage levert en kan leveren aan een zo verantwoord mogelijke uitvoering van sloopwerkzaamheden opdat zoveel mogelijk vrijkomende materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. VERAS vindt hierbij het milieukundige aspect uiteraard van groot belang maar zeker ook de financieel economische.


Duurzaam slopen is doorgaans ook voor de opdrachtgever financieel aantrekkelijk. Het is voor de sector voortdurend een uitdaging om te ervaren waar de grenzen liggen. De leden van VERAS zijn prima in staat om alle deelstromen te demonteren en af te zetten vanaf slooplocaties. Echter, voor alle betrokkenen geldt het prijskaartje als hinderfactor.


De huidige stand en staat is dat de sloopbranche meer dan 95% hergebruik realiseert als gevolg van de afzet van sloopmaterialen.


VERAS speelt een cruciale rol in de circulaire economie. Op slooplocaties komt een groot deel van al het Nederlandse afval vrij en de sloopaannemer stuurt dit afval zoveel als mogelijk naar hergebruik en duurzame toepassingen. VERAS draagt haar steen bij aan het nieuwe Rijksbrede beleid dat als doel heeft dat we in 2050 een volledig circulaire economie hebben.


Zelfs voor sloopmaterialen waarvoor al jarenlang dezelfde afzet van toepassing is, zijn er nieuwe mogelijkheden waarneembaar. Denk aan slooppuin waar door het Betonakkoord, een forse ombuiging kan plaatsvinden van de ene toepassing naar de andere. VERAS heeft actief deelgenomen aan de totstandkoming van het Betonakkoord.


De projecten van VERAS zijn het uitvoeren van de speerpunten m.b.t. afzet van sloopmaterialen in een circulaire economie, deelname aan het Betonakkoord en VERAS is partner van het Netwerk Betonketen (zie: http://www.betonketen.nl/betonketens).

Artikelen
Gepubliceerd op: 06-02-2019

SUPERLOCAL wint Nederlandse Bouwprijs 2019

Het project Superlocal heeft de Nederlandse Bouwprijs 2019 gewonnen in de categorie Bouwmaterialen en -systemen. Op maandagavond 4 februari werd de eervolle prijs uitgereikt op de eerste dag van de BouwBeurs in Utrecht. Dusseldorp ISM en VERAS zijn trotse partners in dit circulaire succesverhaal.
Gepubliceerd op: 28-11-2018

VERAS neemt deel aan Taskforce Herijking Afvalstoffen

VERAS neemt deel aan de Taskforce herijking afvalstoffen ten behoeve van de Circulaire Economie. Deze Taskforce, onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager, heeft tot doel de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen en doet daarom voorstellen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de regels die de Circulaire Economie in de weg staan te versoepelen of aan te passen.
Gepubliceerd op: 15-11-2018

VERAS lanceert website allesovercirculairslopen.nl

Op 14 november 2018 heeft VERAS de nieuwe website www.allesovercirculairslopen.nl gelanceerd tijdens de drukbezochte ledenbijeenkomst in het *techniekHuys te Veldhoven. Prof. ir. Elphi Nelissen – werkzaam als decaan en hoogleraar duurzaam bouwen aan de TU Eindhoven en tevens voorzitter van de Transitieagenda Circualire Bouweconomie – opende met een druk op de knop de nieuwe website. 
Gepubliceerd op: 27-09-2018

Save the date: 14 november Najaarsledenvergadering en ledenbijeenkomst VERAS

Op 14 november staat de ledenbijeenkomst in het teken van circulair slopen. Gastspreker is Prof. Ir. Elphi Nelissen van de TU Eindhoven, leider van het transitieteam Circulaire BouwEconomie. Elphi Nelissen zal op 14 november de nieuwe website www.allesovercirculairslopen.nl van VERAS officieel lanceren. Deze bijeenkomst wilt u niet missen!
Gepubliceerd op: 23-07-2018

VERAS stelt Activiteitenprogramma Circulair Slopen vast

In de Commissie Duurzaamheid & Milieu, het bestuur en in de voorjaarsledenvergadering is uitgebreid gesproken over de diverse ontwikkelingen rondom Circulair Slopen. Als volgende stap is het Activiteitenprogramma Circulair Slopen vastgesteld met concrete en ambitieuze plannen voor de komende tijd.