Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 23-07-2019

Vragen over de eisen en regels bij de inzet van verreikers met werkbak bij asbestdakensanering

Er is onduidelijkheid en discussie over de inzet van verreikers met een werkbak of werkplatform in de asbestdakensanering. Inspectie SZW toetst de inzet daarvan op basis van de Brochure Werken op hoogte vanuit een werkbak. Uit de werkpraktijk ontvangen wij signalen dat de Inspectie extra toeziet op deze werkmethode in de asbestdakensanering.
Gepubliceerd op: 23-07-2019

Voor eind 2019 meer duidelijkheid over hoe nu verder met versnellingsaanpak sanering asbestdaken

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. De staatssecretaris van IenW gaat zich nu samen met partijen die actief betrokken zijn bij het stimuleren van de sanering van asbestdaken beraden op de vervolgaanpak.
Gepubliceerd op: 23-07-2019

Stortplaatsen kunnen de vrijstelling stortbelasting asbestdaken gewoon toepassen, ook in geval van asbest uit tussenopslag

In reactie op Kamervragen over de vrijstelling van de stortbelasting voor asbestdaken, stelt de staatssecretaris van Financiën dat er geen enkele reden is voor stortplaatsen om de vrijstelling niet toe te passen. De staatssecretaris deelt niet de zorg van stortplaatsen over de risico’s dat er een naheffing bij de stortplaats wordt neergelegd.
Gepubliceerd op: 24-06-2019

iChoosr stopt voorlopig met collectief asbest saneren

Met het afwijzen van de wetsaanpassing door de Eerste Kamer is het fundament onder het beleid rondom het saneren van honderdduizenden asbestdaken weggevallen. iChoosr stopt om die reden voorlopig met het organiseren van collectieven voor particuliere huiseigenaren met asbest op het dak van hun bijgebouw.
Gepubliceerd op: 17-06-2019

Onwenselijk dat stortplaatsen de vrijstelling stortbelasting asbestdaken niet toepassen

In reactie op Kamervragen over de vrijstelling van de stortbelasting voor asbestdaken, stelt de staatssecretaris van Financiën dat er geen enkele reden is voor stortplaatsen om de vrijstelling niet toe te passen. De staatssecretaris deelt niet de zorg van stortplaatsen over de risico’s dat er een naheffing bij de stortplaats wordt neergelegd.
Documenten