Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 31-03-2021

VERAS en VVTB kritisch over ontwerp Arbobesluit nieuw Asbeststelsel

VERAS en VVTB hebben gezamenlijk een inspraakreactie ingediend op het ontwerpbesluit voor de wijziging van de asbestregelgeving ter zake het Certificatiestelsel asbest. Lees hier de kern van onze standpunten. 
Tags:
Gepubliceerd op: 01-03-2021

Veilig in elke Vezel nodigt u uit voor een goed gesprek over veilig en gezond werken!

Veilig in elke Vezel organiseert meerdere online sessies, waarin kleine gemengde groepen met elkaar in gesprek gaan over veilig en gezond werken. Aanmelden kan als individu, maar ook als bedrijf. Is uw bedrijf VCA gecertificeerd? Dan kunt u dit gesprek als toolbox inzetten. 
Gepubliceerd op: 24-02-2021

Inspraakprocedure wijziging asbeststelsel gestart

Het ministerie van SZW heeft het voorstel tot wijziging van de asbestregelgeving voor inspraak gepubliceerd. Uiteraard zal VERAS de voorgenomen wijzigingen bestuderen en een inspraakreactie indienen. 
Tags:
Gepubliceerd op: 24-02-2021

Kamervragen asbestdaken

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan SZW en IenW over het “veilig houden van de asbestdakensanering”. Deze Kamervragen zijn beantwoord.
Gepubliceerd op: 28-01-2021

Asbestbranche blijft knokken voor een duidelijk asbestbeleid

Het is voor ons onbegrijpelijk dat er nog steeds zoveel onduidelijk is rondom de herziening van het Asbeststelsel. De vertragingen en vele discussies rondom het asbestdossier werken onveilige situaties in de hand. Als asbestbranche blijven we ons inzetten voor verandering. Daarom stuurden we onlangs brandbrieven naar de betrokken ministeries en staatssecretarissen. 
Tags:
Documenten