Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is -naast slopen- actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 10-11-2020

Wetenschappelijke review kraakt TNO rapport over risicogericht asbestbeleid, maar SZW trekt zich er niks van aan!

Wetenschappelijke reviewers zijn (zeer) kritisch over het TNO rapport waarop de Staatssecretaris van SZW haar beleid baseert. SZW trekt zich hier echter niets van aan. Wij hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de Staatssecretaris te vragen om de uitwerking van beleid op te schorten en te heroverwegen.
Gepubliceerd op: 20-06-2019

TNO erkent dat asbestrapport tot misinterpretaties heeft geleid, maar weigert te rectificeren

Het TNO rapport over proportionaliteit van asbestbeleid heeft grote invloed op het maatschappelijke debat, de percepties over de risico’s van asbest en de borging van veilig en gezond werken. TNO onderschrijft onze kritiek op wezenlijke punten en geeft aan dat het rapport tot misinterpretaties heeft geleid. Desondanks weigert TNO om het rapport te rectificeren. VERAS en VVTB vinden dat onbegrijpelijk en onverantwoord!
Gepubliceerd op: 06-06-2019

VERAS en VVTB verzoeken TNO om rectificatie rapport proportionaliteit asbestbeleid

De Raad van Bestuur van TNO heeft in een uitgebreide reactie gereageerd op de kritiek van VERAS en VVTB op het rapport proportionaliteit van het asbestbeleid. Op wezenlijke punten onderschrijft TNO onze kritiek. VERAS en VVTB verzoeken TNO om rectificatie van het rapport.
Gepubliceerd op: 29-05-2019

Actualiteiten in de asbestdossiers

Er is (nog steeds) veel aan de hand in asbestland en VERAS volgt de verschillende asbestdossiers uiteraard op de voet. Zo is er de evaluatie van het Certificatiestelsel Asbest, de inrichting van een Validatie Innovatie Punt Asbest (VIP) door het RIVM en het dossier werkmethode hijskraan-werkbak. Ook het rapport van TNO/Aedes houdt de gemoederen nog flink bezig.
Gepubliceerd op: 18-03-2019

VERAS en VVTB sturen brandbrief aan staatssecretaris van SZW en TNO over rapport proportionaliteit asbestbeleid

VERAS en VVTB maken zich ernstige zorgen over de ontstane commotie door het rapport inzake proportionaliteit van het asbestbeleid. Het rapport dat in opdracht van Aedes is opgesteld door TNO en nog drie organisaties is tendentieus en bagatelliseert de risico's van asbest. Jarenlang overheidsbeleid, gericht op risicobesef en veilig en gezond omgaan met asbest, wordt te grabbel gegooid. Beleid dat nota bene mede gebaseerd is op conclusies en aanbevelingen van TNO
Documenten