Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 05-12-2018

VERAS en VVTB tekenen bezwaar aan tegen procedure en inhoud NEN2990

Momenteel is een wijziging van de NEN2990 (Lucht - Eindbeoordeling na asbestverwijdering) in voorbereiding. Een ontwerpversie van de NEN2990 werd alweer ruim een jaar geleden voor inspraak gepubliceerd. Sindsdien is er niet gecommuniceerd over de voortgang en stand van zaken. VERAS en VVTB hebben een brief gestuurd aan NEN over de procedure en de inhoud van de NEN2990.
Tags:
Gepubliceerd op: 29-11-2018

DAV certificatieplicht voor machinisten bij asbestverwijdering per 01-01-2019 van de baan

VERAS zet zich al jaren in voor duidelijkheid over de DAV certificatieplicht voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering. VERAS vindt dat voor machinisten die betrokken zijn bij asbestverwijdering de DAV certificatieplicht onnodig en niet werkbaar is.
Gepubliceerd op: 28-11-2018

VERAS neemt deel aan Taskforce Herijking Afvalstoffen

VERAS neemt deel aan de Taskforce herijking afvalstoffen ten behoeve van de Circulaire Economie. Deze Taskforce, onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager, heeft tot doel de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen en doet daarom voorstellen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de regels die de Circulaire Economie in de weg staan te versoepelen of aan te passen.
Gepubliceerd op: 20-11-2018

Ledenbijeenkomst VERAS in Veldhoven geheel in het teken van circulair slopen

Op woensdag 14 november vond een bijzondere ledenbijeenkomst van VERAS plaats, die geheel in het teken stond van Circulair Slopen. Vele leden, donateurs en zelfs ook enkele SVMS-certificaathouders (die voor deze gelegenheid waren uitgenodigd) reisden af naar *techniekHuys in Veldhoven voor deze inspirerende bijeenkomst. 
Gepubliceerd op: 19-11-2018

Storten asbesthoudende dakbedekking vrijgesteld van afvalstoffenbelasting

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat gaat regelen dat het storten van asbesthoudende dakbedekking wordt vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. VERAS pleit hier al jaren voor en is dan ook blij met deze vrijstelling!
Tags: