Thema's & actueel


VERAS is actief met en betrokken bij veel dossiers en projecten die van belang zijn voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Zo Bouwt VERAS aan Slopen!

Documenten
Artikelen
Gepubliceerd op: 30-03-2021

VERAS Brancheinitiatief CO2 prestatieladder op 22 maart bij elkaar geweest

Een kleine 20 leden van VERAS zijn deelnemer aan het VERAS Brancheinitiatief CO2 Prestatieladder. Twee keer per jaar komen ze bij elkaar om ervaringen en kennis te delen. Op 22 maart jl. zijn ze weer bij elkaar geweest, online vanwege corona. 
Gepubliceerd op: 16-03-2021

VERAS CO2 brancheinitiatief komt op 22 maart 2021 weer bij elkaar. Bent u erbij?

Veel leden van VERAS zijn gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. VERAS organiseert voor deze leden en leden die bezig zijn met de certificering het CO2 brancheinitiatief. Twee keer per jaar komen ze bij elkaar en de eerstvolgende bijeenkomst is maandag 22 maart 2021. Bent u erbij?